Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I sesja Rady Powiatu w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2018-11-21 o godz. 11:18:31, a zakończono o godz. 13:09:35 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 19 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Beniamin Godyla
 11. Stanisław Grzesik
 12. Barbara Kaczmarczyk
 13. Teresa Czaja
 14. Dionizy Brylka
 15. Krzysztof Antonowicz
 16. Henryk Zug
 17. Janusz Wojczyszyn
 18. Ewa Cichoń
 19. Damian Hutsch


1. Otwarcie sesji (11:18:00)


2. Wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze. (11:18:00)


3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. (11:20:00)


4. Stwierdzenie kworum. (11:22:00)

W sprawie przyjęcia porządku obrad I Sesji Rady Powiatu w Oleśnie (11:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Grzesik, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Beniamin Godyla, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk

Nastąpiła zmiana quorum (11:25:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 19

Reasumpcja głosowania (11:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Sylwia Kus, Beniamin Godyla, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Stanisław Grzesik, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar
 • PRZECIW (1):
  Janusz Wojczyszyn


5. Wybór komisji skrutacyjnej. (11:27:00)

W sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Oleśnie w składzie: Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, (11:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Damian Hutsch, Beniamin Godyla, Stanisław Grzesik, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn


6. Wybór Przewodniczącego Rady. (11:31:00)

W sprawie przyjęcia zasad głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie. (11:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Beniamin Godyla, Piotr Rasztar, Stanisław Grzesik, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn

Przerwano sesję (11:44:00)

Wznowiono sesję (2018-11-21 11:18:31)

Ilość obecnych na sali obrad: 19

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Beniamin Godyla
 11. Stanisław Grzesik
 12. Barbara Kaczmarczyk
 13. Teresa Czaja
 14. Dionizy Brylka
 15. Krzysztof Antonowicz
 16. Henryk Zug
 17. Janusz Wojczyszyn
 18. Ewa Cichoń
 19. Damian Hutsch

Przerwano sesję (11:59:00)

Wznowiono sesję (2018-11-21 11:18:31)

Ilość obecnych na sali obrad: 19

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Beniamin Godyla
 11. Stanisław Grzesik
 12. Barbara Kaczmarczyk
 13. Teresa Czaja
 14. Dionizy Brylka
 15. Krzysztof Antonowicz
 16. Henryk Zug
 17. Janusz Wojczyszyn
 18. Ewa Cichoń
 19. Damian Hutsch

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie. (12:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Damian Hutsch, Beniamin Godyla, Ewa Cichoń, Stanisław Grzesik, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Henryk Zug, Leszek Kałwak


7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady (12:12:00)

W sprawie przyjęcia zasad głosowania przy wyborze Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Oleśnie. (12:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Beniamin Godyla, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Stanisław Grzesik, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk

Przerwano sesję (12:24:00)

Wznowiono sesję (2018-11-21 11:18:31)

Ilość obecnych na sali obrad: 19

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Beniamin Godyla
 11. Stanisław Grzesik
 12. Barbara Kaczmarczyk
 13. Teresa Czaja
 14. Dionizy Brylka
 15. Krzysztof Antonowicz
 16. Henryk Zug
 17. Janusz Wojczyszyn
 18. Ewa Cichoń
 19. Damian Hutsch

Przerwano sesję (12:44:00)

Wznowiono sesję (2018-11-21 11:18:31)

Ilość obecnych na sali obrad: 19

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Beniamin Godyla
 11. Stanisław Grzesik
 12. Barbara Kaczmarczyk
 13. Teresa Czaja
 14. Dionizy Brylka
 15. Krzysztof Antonowicz
 16. Henryk Zug
 17. Janusz Wojczyszyn
 18. Ewa Cichoń
 19. Damian Hutsch

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Oleśnie. (12:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Teresa Czaja, Stanisław Grzesik, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Beniamin Godyla, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn

Nastąpiła zmiana quorum (13:01:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 19

Reasumpcja glosowania (13:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (19):
  Teresa Czaja, Damian Hutsch, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Stanisław Grzesik, Beniamin Godyla, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk


8. Zakończenie obrad I sesji Rady (13:03:00)


Zakończono sesję (13:09:35)