Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III sesja Rady Powiatu w Oleśnie

Imienne wykazy głosowań radnych na III sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 2012.2018r.

Obrady rozpoczęto 2018-12-20 o godz. 11:12:15, a zakończono o godz. 14:00:14 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Jacek Wróbel
 9. Beniamin Godyla
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Henryk Zug
 14. Janusz Wojczyszyn
 15. Ewa Cichoń
 16. Damian Hutsch


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:12:00)


2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:12:00)

Nastąpiła zmiana quorum (11:13:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Krzysztof Antonowicz

wniosek o uzupełninie porządku obrad o projekty uchwał: 1. w sprawie zmiany uchwały Ray Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/261/18 z dnia 12 marca 2018 rok 2. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXXI/249/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. (11:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Beniamin Godyla, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug

w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Beniamin Godyla, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki


3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:22:00)

Nastąpiła zmiana quorum (11:30:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 18

Do sesji dołączyli radni:

 1. Sylwia Kus

Przerwano sesję (11:32:00)

Wznowiono sesję (2018-12-20 11:12:15)

Ilość obecnych na sali obrad: 18

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Beniamin Godyla
 11. Barbara Kaczmarczyk
 12. Teresa Czaja
 13. Dionizy Brylka
 14. Krzysztof Antonowicz
 15. Henryk Zug
 16. Janusz Wojczyszyn
 17. Ewa Cichoń
 18. Damian Hutsch


4. Podjęcie uchwał: (11:45:00)

       a. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie (11:45:00)

w sprawie przyjęcia składu osobowego Komisji Rewizyjnej: 1. Przewodniczący Komisji-Henryk Zug 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Piotr Rasztar 3. Sekretarz Komisji – Kordian Poniatowski 4. Członek Komisji – Sylwia Kus 5. Członek Komisji –Stanisław Grzesik 6. Członek Komisji - Teresa Czaja (11:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Beniamin Godyla, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Leszek Kałwak

w sprawie przyjęcia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 1. Przewodniczący Komisji – Krzysztof Antonowicz 2. Wiceprzewodniczący Komisji – Tomasz Szymański 3. Sekretarz Komisji –Teresa Czaja 4. Członek Komisji – Dionizy Brylka 5. Członek Komisji – Stanisław Grzesik (12:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Beniamin Godyla, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Piotr Rasztar

w sprawie przyjęcia składu osobowego stałych komisji : Komisja Budżetu i Finansów w składzie: 1. Beniamin Godyla 2. Sylwia Kus 3. Jacek Wróbel 4. Damian Hutsch 5. Ewa Cichoń 6. Leszek Kałwak 7. Tomasz Szymański Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego w składzie: 1. Krzysztof Chudzicki 2. Beniamin Godyla 3. Barbara Kaczmarczyk 4. Leszek Kałwak 5. Kordian Poniatowski 6. Janusz Wojczyszyn Komisja Oświaty i Gospodarki w składzie: 1. Piotr Rasztar 2. Dionizy Brylka 3. Krzysztof Antonowicz 4. Jacek Wrobel 5. Barbara Kaczmarczyk 6. Damian Hutsch 7.. Janusz Wojczyszyn 8. Ewa Cichoń 9. Krzysztof Chudzicki 10. Henryk Zug (12:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Beniamin Godyla, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Piotr Rasztar

w sprawie podjęcia uchwały nr III/9/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Olesnie (12:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Henryk Zug, Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Beniamin Godyla, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka

       b. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Oleśnie (12:14:00)

w sprawie podjęcia uchwały Nr III/10/2018 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Oleśnie (12:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Beniamin Godyla, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Sylwia Kus

       c. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (12:26:00)

w sprawie podjęcia uchwały Nr III/11/2018 w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (12:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Beniamin Godyla, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Jacek Wróbel

       d. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu (12:33:00)

w sprawie podjęcia uchwały Nr III/12/2018 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu (12:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Beniamin Godyla, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Jacek Wróbel

       e. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2019 roku (12:38:00)

Nastąpiła zmiana quorum (12:39:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Sesję opuścili radni:

 1. Sylwia Kus
 2. Jacek Wróbel

Nastąpiła zmiana quorum (12:41:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Sylwia Kus

w sprawie podjęcia uchwały Nr III/13/2018 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2019 roku (12:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Beniamin Godyla, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Kordian Poniatowski
 • PRZECIW (1):
  Krzysztof Antonowicz

       f. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:53:00)

Nastąpiła zmiana quorum (12:56:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jacek Wróbel

Sesję opuścili radni:

 1. Beniamin Godyla

Nastąpiła zmiana quorum (13:23:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 18

Do sesji dołączyli radni:

 1. Beniamin Godyla

w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20.12.2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (13:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Teresa Czaja, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Beniamin Godyla, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Jacek Wróbel

w sprawie podjęcia uchwały nr III/14/2018 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (13:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Beniamin Godyla, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Sylwia Kus

       g. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXI/244/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (13:33:00)

w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dni 20.12.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXI/244/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (13:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Beniamin Godyla, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Sylwia Kus, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

w sprawie podjęcia uchwały nr III/15/2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXI/244/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (13:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Teresa Czaja, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Beniamin Godyla, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk

       h. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/261/18 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2018 rok (13:42:00)

w sprawie podjęcia Uchwały Nr III/16/2018 sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIII/261/18 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2018 rokhwały Nr III/16/2018 (13:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Beniamin Godyla, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar

       i. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/249/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (13:47:00)

w sprawie podjęcia Uchwały Nr III/17/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/249/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (13:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Beniamin Godyla, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak


5. Wolne wnioski i interpelacje. (13:53:00)


6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (13:58:00)

w sprawie przyjęcia protokołu nr II/2018 z sesji Rady Powiatu w Olesnie odbytej w dniu 5 grudnia 2018 roku (13:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Teresa Czaja, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Beniamin Godyla, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Leszek Kałwak


7. Zakończenie sesji. (14:00:00)


Zakończono sesję (14:00:14)