Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV sesja Rady Powiatu w Oleśnie wyznaczona na dzień 24 stycznia 2019 roku

Termin: 24.01.2019, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

  PDFSprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jst.pdf (245,84KB)

 5. Sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2018 roku.

  PDFSprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2018 roku.pdf (1,38MB)

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2019:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej

   PDFProjekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2019 rok.pdf (5,47MB)

  2. odczytanie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących lub zastępców,
  3. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

   PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2019 rok.pdf (494,63KB)

   PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2019 rok.pdf (289,32KB)

  4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosku Komisji Budżetu i Finansów,
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6. głosowanie nad uchwałą budżetową.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego,

   PDFUchwała Składu Orzekajacego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleskiego.pdf (544,91KB)

   PDFProjekt Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.pdf (3,42MB)

  2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa.

   PDFProjekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnościa Powiatu Oleskiego, za cene niższą niż jej wartość rynkowa.pdf (374,29KB)

 8. Wolne wnioski i interpelacje.

  PDFPlan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.pdf (219,21KB)

 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Zakończenie sesji.