Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

IV sesja Rady Powiatu w Oleśnie wyznaczona na dzień 24 stycznia 2019 roku

Termin: 24.01.2019, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

  PDFSprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jst.pdf

 5. Sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2018 roku.

  PDFSprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2018 roku.pdf

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2019:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej

   PDFProjekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2019 rok.pdf

  2. odczytanie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących lub zastępców,
  3. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

   PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2019 rok.pdf

   PDFUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2019 rok.pdf

  4. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosku Komisji Budżetu i Finansów,
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6. głosowanie nad uchwałą budżetową.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego,

   PDFUchwała Składu Orzekajacego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Oleskiego.pdf

   PDFProjekt Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.pdf

  2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa.

   PDFProjekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnościa Powiatu Oleskiego, za cene niższą niż jej wartość rynkowa.pdf

 8. Wolne wnioski i interpelacje.

  PDFPlan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.pdf

 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Zakończenie sesji.
Metryczka
 • wytworzono:
  18-01-2019
  przez: Barbara Skowronek
 • opublikowano:
  18-01-2019 12:48
  przez: Barbara Skowronek
 • zmodyfikowano:
  18-01-2019 12:51
  przez: Barbara Skowronek
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
  odwiedzin: 512
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl