Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów ze szkół biorących udział w projekcie „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim”

Strona archiwalna

 

RPO+OP+EFS.jpeg

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie nr 1, 7 i 8
W prowadzonych postępowaniach wybrana została oferta złożona przez:
Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp. z o.o., ul. Damrota 10, 45-064 Opole, data wpływu 25.02.2019, godz. 14:22
cena: 
Zadanie nr 1 - 4 000,00 zł
Zadanie nr 7 i 8 - 9 820,00 zł
W/w Wykonawca spełnia warunki określone w ogłoszeniu i zgodnie z przyjętymi kryteriami oferta uzyskała największą ilość punktów
Zadanie nr 3 i 4
Chomat Tomasz Choma, ul. Ułańska 18/4, 42-600 Tarnowskie Góry, data wpływu 28.02.2019, godz. 10:24
cena:
Zadanie nr 3 - 2 480,00 zł
Zadanie nr 4 - 3 000,00 zł
W/w Wykonawca spełnia warunki określone w ogłoszeniu i zgodnie z przyjętymi kryteriami oferta uzyskała największą ilość punktów
Zadanie 9 i 10
Centrum Szkoleń Miko Sp. z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka, data wpływu 28.02.2019, godz. 12:20
cena:
Zadanie 9 i 10 - 28 000,00 zł
W/w Wykonawca spełnia warunki określone w ogłoszeniu i zgodnie z przyjętymi kryteriami oferta uzyskała największą ilość punktów.
Zadanie 2, 5 i 6
Postępowanie nierozstrzygnięte
Na realizację Zadania nr 2 Zamawiający przeznaczył: 5600,00 zł
Na realizację Zadania nr 5 i 6 Zamawiający przeznaczył: 6000,00 zł
W obydwu przypadkach złożone oferty przewyższały kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie miał możliwości zwiększenia kwoty

Pełna lista podmiotów

Zadanie nr 1
1) Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, data wpływu 21.02.2019,
2) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp. z o.o., ul. Damrota 10, 45-064 Opole, data wpływu 25.02.2019
Zadanie nr 2
1) Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, data wpływu 21.02.2019
2) All-In Waldemar Mucha, ul. Strażacka 54D/2, 35-312 Rzeszów, data wpływu 27.02.2019
3) Zadanie nr 3
4) Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, data wpływu 21.02.2019
5) Kap to Cup Krzysztof Zacharczyk, ul. Wejherowska 8/12, 81-065 Gdynia, data wpływu 27.02.2019;
6) Chomat Tomasz Choma, ul. Ułańska 18/4, 42-600 Tarnowskie Góry, data wpływu 28.02.2019;
7) All-In Waldemar Mucha, ul. Strażacka 54D/2, 35-312 Rzeszów, data wpływu 27.02.2019;
Zadanie nr 4
1) Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, data wpływu 21.02.2019;
2) Kap to Cup Krzysztof Zacharczyk, ul. Wejherowska 8/12, 81-065 Gdynia, data wpływu 27.02.2019;
3) Chomat Tomasz Choma, ul. Ułańska 18/4, 42-600 Tarnowskie Góry, data wpływu 28.02.2019;
4) All-In Waldemar Mucha, ul. Strażacka 54D/2, 35-312 Rzeszów, data wpływu 27.02.2019;
Zadanie nr 5
1) Polvotech Aneta Dziedzic, Zawada 297, 32-445 Krzyszkowice, data wpływu 25.02.2019
2) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp. z o.o., ul. Damrota 10, 45-064 Opole, data wpływu 25.02.2019;
3) Professional Gracjan Grela, ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole, data wpływu 28.02.2019;
4) Centrum Szkoleń Miko Sp. z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka, data wpływu 28.02.2019;
5) Spółdzielnia Socjalna Strefa, Rosochy 43a, 46-320 Praszka, data wpływu 28.02.2019;
Zadanie nr 6
1) Polvotech Aneta Dziedzic, Zawada 297, 32-445 Krzyszkowice, data wpływu 25.02.2019;
2) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp. z o.o., ul. Damrota 10, 45-064 Opole, data wpływu 25.02.2019;
3) Professional Gracjan Grela, ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole, data wpływu 28.02.2019;
4) Centrum Szkoleń Miko Sp. z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka, data wpływu 28.02.2019;
5) Spółdzielnia Socjalna Strefa, Rosochy 43a, 46-320 Praszka, data wpływu 28.02.2019;
Zadanie nr 7
1) Polvotech Aneta Dziedzic, Zawada 297, 32-445 Krzyszkowice, data wpływu 25.02.2019;
2) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp. z o.o., ul. Damrota 10, 45-064 Opole, data wpływu 25.02.2019;
3) Professional Gracjan Grela, ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole, data wpływu 28.02.2019;
4) Centrum Szkoleń Miko Sp. z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka, data wpływu 28.02.2019;
5) Spółdzielnia Socjalna Strefa, Rosochy 43a, 46-320 Praszka, data wpływu 28.02.2019;
Zadanie nr 8
1) Polvotech Aneta Dziedzic, Zawada 297, 32-445 Krzyszkowice, data wpływu 25.02.2019;
2) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp. z o.o., ul. Damrota 10, 45-064 Opole, data wpływu 25.02.2019;
3) Professional Gracjan Grela, ul. Budowlanych 50, 45-124 Opole, data wpływu 28.02.2019;
4) Centrum Szkoleń Miko Sp. z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka, data wpływu 28.02.2019;
5) Spółdzielnia Socjalna Strefa, Rosochy 43a, 46-320 Praszka, data wpływu 28.02.2019;
Zadanie nr 9
1) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp. z o.o., ul. Damrota 10, 45-064 Opole, data wpływu 25.02.2019;
2) Centrum Szkoleń Miko Sp. z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka, data wpływu 28.02.2019;
3) Spółdzielnia Socjalna Strefa, Rosochy 43a, 46-320 Praszka, data wpływu 28.02.2019;
4) ZTSH Tisbud Jarosław Gargula, ul. Jana Pawła II 35, 33-300 Nowy Sącz, data wpływu 28.02.2019 r.;
Zadanie nr 10
1) Centrum Szkoleń Miko Sp. z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka, data wpływu 28.02.2019;
2) Spółdzielnia Socjalna Strefa, Rosochy 43a, 46-320 Praszka, data wpływu 28.02.2019;
3) ZTSH Tisbud Jarosław Gargula, ul. Jana Pawła II 35, 33-300 Nowy Sącz, data wpływu 28.02.2019 r.;

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów ze szkół biorących udział w projekcie „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim”

 

Data publikacji: 20.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2019 godz. 13:00

Numer ogłoszenia

1168211

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół w Gorzowie – sekretariat, ul. Byczyńska 9, 46–310 Gorzów Śląski,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres.
Elektronicznie:
e-mail: r.halski@powiatoleski.pl
Termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2019 r. godz. 13:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.halski@powiatoleski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Halski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

34 3597833, 35, 37 wew.317

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Oleskiego, biorących udział w projekcie pn. Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim.
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 zadań:
Zadanie nr 1 – Kurs stylizacji paznokci dla uczniów Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim;
Zadanie nr 2 – Kurs barmana dla uczniów Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim;
Zadanie nr 3 – Kurs baristy dla uczniów Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim;
Zadanie nr 4 – Kurs baristy dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie;
Zadanie nr 5 – Kurs obsługi wózka widłowego dla uczniów Zespołu Szkół w Gorzowie;
Zadanie nr 6 – Kurs obsługi wózka widłowego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu;
Zadanie nr 7 – Kurs obsługi wózka widłowego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce; 
Zadanie nr 8 – Kurs obsługi wózka widłowego dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie;
Zadanie nr 9 – Kurs spawacza dla uczniów Zespołu Szkół w Gorzowie;
Zadanie nr 10 – Kurs spawacza dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do ogłoszenia.
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje przy współpracy z Zamawiającym harmonogram szkoleń. Ostateczny kształt harmonogramu musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Gorzów Śląski, Praszka, Olesno, Dobrodzień

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Organizacja szkoleń zawodowych jest niezbędna do realizacji projektu Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Organizacja szkoleń zgodnie z załącznikami OPZ do ogłoszenia

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie nr 1: 1 – 30 kwietnia 2019 r.
Zadanie nr 2: 11 marca – 30 kwietnia 2019 r.
Zadanie nr 3: 11 marca – 30 kwietnia 2019 r.
Zadanie nr 4: 1 – 30 kwietnia 2019 r.
Zadanie nr 5: 1 kwietnia – 31 maja 2019 r.
Zadanie nr 6: 6 maja – 20 czerwca 2019 r.
Zadanie nr 7: 11 marca – 31 maja 2019 r.
Zadanie nr 8: 11 marca – 30 kwietnia 2019 r.
Zadanie nr 9: 11 marca – 31 maja 2019 r.
Zadanie nr 10: 11 marca – 31 maja 2019 r.

Załączniki

PDFogłoszenie.pdf (238,29KB)
PDFOPZ Zadanie nr 1 - Kurs stylizacji paznokci ZS Gorzów.pdf (193,41KB)
PDFOPZ Zadanie nr 10 - Kurs spawacza ZSP Dobrodzień.pdf (218,43KB)
PDFOPZ Zadanie nr 2 - Kurs barmana ZS Gorzów.pdf (202,48KB)
PDFOPZ Zadanie nr 3 - Kurs baristy ZS Gorzów.pdf (201,52KB)
PDFOPZ Zadanie nr 4 - Kurs baristy ZSEiO Olesno.pdf (201,74KB)
PDFOPZ Zadanie nr 5 - Kurs wózka widłowego ZS Gorzów - AKTUALIZACA.pdf (191,53KB)
PDFOPZ Zadanie nr 6 - Kurs wózka widłowego ZSP Dobrodzień - AKTUALIZACJA.pdf (192,30KB)
PDFOPZ Zadanie nr 7 - Kurs wózka widłowego ZSP Praszka - AKTUALIZACJA.pdf (191,62KB)
PDFOPZ Zadanie nr 8 - Kurs wózka widłowego ZSEiO Olesno - AKTUALIZACJA.pdf (191,95KB)
PDFOPZ Zadanie nr 9 - Kurs spawacza ZS Gorzów.pdf (218,13KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy - poprawiony.docx (739,99KB)
DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz usług.docx (733,03KB)
PDFZałącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf (235,79KB)
PDFZałączniki do umowy.pdf (402,71KB)

Pytania i wyjaśnienia

PDFPytania i odpowiedzi.pdf (181,97KB)

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Doświadczenie Wykonawcy
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 5 usług polegających na przeprowadzeniu szkoleń grupowych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, dla grupy:
Zadanie nr 1, 2, 3, 4 – liczba osób w grupie co najmniej 5;
Zadanie 5, 6 , 7, 8, 9, 10 – liczba osób w grupie co najmniej 10.

Warunki zmiany umowy

określone w projekcie umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:
a) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia formularza wykazu usług – załącznik nr 3 do Ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto – 85%
Zapewnienie serwisu kawowego – 10%
Jakość usług – 5% 

Cena brutto
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

Cena minimalna/cena badana x 85

Zapewnienie serwisu kawowego
Kryterium to oceniane będzie na zasadzie TAK/NIE
Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt,
Na serwis kawowy składa się:
Zapewnienie podczas każdego ze szkoleń kawy, herbaty, zimnych napojów oraz kilku rodzajów ciastek. 

Jakość usług:
Jakość usług realizowanych przez Wykonawcę ocenione będzie na podstawie oświadczenia zawartego przez Wykonawców w formularzu oferty w następujący sposób:
- posiadanie przez Wykonawcę realizującego szkolenie Akredytacji Kuratorium Oświaty w zakresie kursu, o który się ubiega – 5 punktów,
- brak akredytacji – 0 punktów.

Suma punktów w kryterium cena + zapewnienie serwisu kawowego + jakość usług

Wykluczenia

Wykonawcy nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli