Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr V.2019 z V sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28.02.2019r.

PROTOKÓŁ Nr V/2019
z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 lutego 2019 roku na sali Nr 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2019-02-28 o godz. 11:11:14, a zakończono o godz. 13:03:39 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Stanisław Belka
 2. Leszek Kałwak
 3. Kordian Poniatowski
 4. Krzysztof Chudzicki
 5. Tomasz Szymański
 6. Piotr Rasztar
 7. Sylwia Kus
 8. Jacek Wróbel
 9. Beniamin Godyla
 10. Stanisław Grzesik
 11. Barbara Kaczmarczyk
 12. Krzysztof Antonowicz
 13. Henryk Zug
 14. Janusz Wojczyszyn
 15. Ewa Cichoń

Nieobecni: Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Damian Hutsch .

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Danuta Antas - Sekretarz Powiatu
2. Roman Neugebauer - Skarbnik Powiatu
3. Dariusz Karśnicki - radca prawny
4. Elżbieta Hadaś - dyrektor Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
5. Jan Czołkos - rolnik
6. Piotr Tarrara - rolnik

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń.

Porządek V sesji Rady Powiatu w Oleśnie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
4. Podjęcie uchwał:
    1 ) w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego;
    2) w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Oleskiego.
5. Wolne wnioski i interpelacje.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
7. Zakończenie sesji.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. (11:11:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.
Udzieliła głosu Panom, którzy są obecni na sesji.

Jan Czołkos wyraził brak zaufania do Rady Powiatu, w której zasiada radny Stanisław Grzesik. Jego zdaniem jest oszustem i krętaczem, jest prezesem firmy Netogród.

Stanisław Grzesik stwierdził, że to nie dotyczy działań Rady Powiatu, a jeśli Panowie mają roszczenia to mogą je egzekwować na drodze cywilnej.

Jan Czołkos wyjaśnił, że przedstawiciel tej firmy wyłudził od niego 27 ton zboża na wartość 19.700 zł. Od niego zboże, a od innych rolników brali przedpłaty na nawóz, co się działo jesienią ubr. Do dzisiaj ci ludzie nie mają ani nawozu, ani zwrotu należności i nigdy ich nie dostaną, bo firma jest na skraju upadłości. Do sądu nikt nie może pójść, bo firma jest w stanie restrukturyzacji. Prędzej czy później telewizja TVN24 na te ziemie przyjedzie i powiat tak samo będzie nagrywany. Oszust reprezentuje Powiat Oleski, powinien być wyproszony z tej sali. Poprosił o wejście na stronę Netogród zadłużenia, gdzie są informacje o ilości rolnikow z całej Polski naciągniętych na minimum 10 mln zł. Przyjechał tu na sesję, aby naświetlić Radzie kogo ma w swoim składzie.

Stanisław Grzesik poinformował, że do tej wypowiedzi ustosunkuje się w wolnych wnioskach, bo to nie jest przedmiotowa sprawa, która zajmuje się Rada.

Piotr Tarrara poinformował, że nie udało mu się skontaktować z Panem Grzesikiem, bo nie odbierał telefonów i dlatego tu przeszedł. To są ogromne pieniądze z ich rodzin. Mowa jest o 30-40.000 zł, o 100-150.000 zł. Miał umówione spotkanie w firmie, a nic z niego nie wyszło. Ludzie są lekceważeni.

Stanisław Grzesik poinformował, że siedziba firmy znajduje się w Opolu na ul. Strzeleckiej 80B, urzęduje od 9 do 14. Zaprasza.

Piotr Tarrara wyraził wątpliwości czy ktoś tam będzie. Był tak kilka razy. Pani sekretarka go wyprosiła.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie. Czy radny Stanisław Grzesik chce uzupełnić obecnie swoją wypowiedź, bądź też w wolnych wnioskach.

Stanisław Grzesik wyjaśnił, że wypowie się w wolnych wnioskach.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń podziękowała panom za przybycie na sesję i przedstawienie problemu.

Panowie Jan Czołkos i Piotr Tarrara opuścili salę.


2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad. (11:19:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zapytała czy są wnioski o uzupełnienie proponowanego porządku obrad.

Wicestarosta Stanisław Belka zgłosił wniosek o uzupełnienie obrad sesji dodatkowy projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie  przyjęcia wniosku Wicestarosty o uzupełnienie porządku obrad o  projekt uchwały w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Wicestarosty o uzupełnienie porządku sesji o projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok (11:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Beniamin Godyla, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Wicestarosty o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok, który stanie się podpkt.3 w pkt.4 porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała uzupełniony porządek i zarządziła głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad (11:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Stanisław Grzesik, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Beniamin Godyla, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 15 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty uzupełniony porządku obrad.


3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie. (11:24:00)

Wicestarosta Stanisław Belka przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie miedzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie (sprawozdania stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).


4. Podjęcie uchwał: (11:57:00)


4.1. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, (11:57:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła o przedstawienie i omówienie wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

.

 

Nastąpiła zmiana quorum (12:02:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Sesję opuścili radni:

 1. Barbara Kaczmarczyk

Skarbnik Roman Neugebauer omówił  wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28.02.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Grzesik, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Beniamin Godyla, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28.02.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr V/24/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego   i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr V/24/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Beniamin Godyla, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr V/24/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.


4.2. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, (12:13:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła Skarbnika o omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Skarbnik Roman Neugebauer omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, który otrzymali radni w materiałach sesyjnych. Następnie omówił  wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28.02.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dn. 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (12:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Szymański, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Grzesik, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Beniamin Godyla, Piotr Rasztar, Stanisław Belka

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” został przyjęty wniosek Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28.02.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr V/25/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr V/25/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (12:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Stanisław Belka, Beniamin Godyla

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr V/25/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.


4.3. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok. (12:20:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poprosiła dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olesnie o omówienie projektu uchwały w sprawie określenia zadań i środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok.

Dyrektor Elżbieta Hadaś omówiła projekt uchwały.

Brak pytań i uwag do omawianego projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń  poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Kordian Poniatowski poinformował, że Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Henryk Zug poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Jacek Wróbel poinformował, że Komisja Oświaty i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Sylwia poinformowała, że Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń odczytała projekt Uchwały Nr V/26/2019 w sprawie określenia zadań i środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok  i zarządziła głosowanie w sprawie jego podjęcia.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr V/26/2019 w sprawie określenia zadań i środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok (12:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stanisław Grzesik, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Beniamin Godyla, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 14 ”za”, 0 „przeciw” i 0 ”wstrzymującymi się” została podjęta uchwała Nr V/26/2019 w sprawie określenia zadań i środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.


5. Wolne wnioski i interpelacje. (12:25:00)

Stanisław Grzesik w związku z wystąpieniami osób na początku sesji poinformował, że firma z Opola złożyła do Sądu Rejonowego wniosek o restrukturyzację, aby powstała możliwość uregulowania powstałych zobowiązań. majątek firmy został zabezpieczony przez nadzorcę sądowego. Nie nastąpiło naruszenia przepisów prawa jak sugerowali Panowie. Jeśli ktoś czuje się pokrzywdzony powinien dochodzić swoich praw na drodze sądowej, a nie przed Radą. Panowie, którzy przybyli na sesję obrazili i oczernili jego osobę. Przeprosił za zaistniałą sytuację na sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń poinformowała, że osoby przybyłe na dzisiejszą sesję są też naszymi wyborcami. Reprezentujemy naszą ziemię i od radnych wymaga się pewnych postaw moralnych. Jeśli uwagi zgłoszone przez te osoby są uzasadnione, to jest poważny problem, bo to rzutuje na naszą Radę Powiatu. Radni są przedstawicielami społeczeństwa.

Kordian Poniatowski poinformował, że był zdziwiony postawą osoby, który wyrażała wobec wszystkich radnych negatywną opinię.

Stanisław Grzesik poinformował, że reprezentuje firmę i reprezentuje społeczeństwo i nigdy nie postępował niezgodnie z prawem, co sugerowali obecni na sesji Panowie. Każdy wypełnia swoje obowiązki zgodnie ze swoją moralnością.

Henryk Zug poinformował, że zna Pana Czolkosa. Czy wszystko było zgodne z prawem (jeśli jest prawdą co ci Panowie powiedzieli) skoro jeden oddał towar za który mu nie zapłacono, a drugi dokonał wpłaty zaliczki a towaru nie otrzymał. Według niego to nie jest zgodne z prawem. Nie można czekać na wyrok sądu stwierdzający, że to  jest niezgodne z prawem. Tu są dwie strony z przedstawionymi faktami. Fakty mówią same za siebie. Użycie słowa oszust było ponad przyjęte normy. Sytuacja nie usprawiedliwia Pana Czołkosa i nie upoważnia go do używania takiego słowa, bo na użycie takiego słowa powinno się poczekać na wyrok sądu.

Wicestarosta Stanisław Belka poinformował, że Starosta Roland Fabianek nie jest obecny na dzisiejszej sesji, ponieważ bierze udział w Konwencie Starostów poświęcony sytuacji w służbie zdrowia. Sytuacja prawna zmienia się niekoniecznie w dobrym dla nas kierunku tj m.in. dla Szpitala Powiatowego w Oleśnie. Zmiana przepisów dotyczy zmiany od 1 stycznia br w normach zatrudnienia pielęgniarek na oddziałach szpitalnych. Nie spełnieniamy tych norm. Są dwie możliwości. Gdyby były pielęgniarki na rynku pracy, to szpital by je zatrudnił, ale ich nie ma. Były by to też konsekwencje finansowe. Drugi kierunek to zmniejszenie ilości łóżek, na którą przypada konkretna ilość pielęgniarek. W naszym przypadku spowoduje zmniejszenie ilości łóżek o 44. Odpowiedź Wicewojewody na tę sytuację była taka, że zmniejszenie ilości łóżek może spowodować zagrożenie na niektórych oddziałach. Zmniejszenie ilości łóżek powoduje zmniejszenie dostępności  w szczególności dla ludzi, którzy mają planowane zabiegi. Zostaliśmy jedni z ostatnich, którzy wprowadzają takie zmiany. Przy takiej samej ilości pielęgniarek na oddziałach, przy takiej samej ilości łóżek wpisy w grudniu i styczni są inne tj w grudnia wszystkie czynności pielęgniarskie były wykonane, a w styczniu według nowych norm zatrudnienia nie można było zrealizować. Trzeba dokonać takiej regulacji ilości łóżek, aby ustrzec się przed ewentualnymi roszczeniami. Na tle innych szpitali w okolicy sytuacja zmniejszenia ilości łóżek odbija się też na naszym szpitalu. Według kontraktu oleski szpital ma obsługiwać populację naszego powiatu tj. około 65.000 mieszkańców. Ryczałt obejmuje wszystkich pacjentów, którzy są w szpitalu i to nie ma znaczenia czy dany pacjent jest spoza powiatu. Kłopoty w sąsiednich szpitalach powoduje wzrost ilości pacjentów w naszym szpitalu i zmniejszenie dostępności dla naszych pacjentów. Podobna sytuacja dotyczy większości kraju i była bagatelizowana. Dzisiaj na Konwencie Starostów trwają rozmowy o sytuacji w służbie zdrowia i zamknięciu roku budżetowego. To są dwa okresy rozliczeniowe tj I i II półrocze. To nie jest dobre dla szpitala, bo w szpitalu też jest pewna sezonowość tj zimą jest więcej złamań, więcej rolników. Okres rozliczeniowy powinien być okresem jednego roku. Ryczałty były obliczane na podstawie wykonania 2015 roku. Były to  inne dane niż w obecnym stanie. Oddział Intensywnej Opieki Medycznej jest na ryczałcie, a trudno go rozliczyć np. jeden pacjent będzie kosztować kilka tysięcy złotych. Podobnie jest z Oddziałem Ratunkowym. Zmniejszenie ilości łóżek na Oddziale Wewnętrznym w Oleśnie i Kluczborku spowodowało, że ilość pacjentów na SOR-ze jest większa. Na SOR-ze jest 8 łóżek obserwacyjnych, a przyjmuje się 16 pacjentów. To może spowodować, że pacjent faktycznie kwalifikujący się na SOR nie będzie w odpowiednim czasie zaopatrzony i przekazany na odpowiedni oddział. Oddziały są w miarę pełne. Mimo zmniejszenia ilości lóżek kontrakt jest realizowany. Brał udział w konferencji w temacie oceny szpitali w kontekście ryczałtowych rozliczeń. Sytuacja jest podobna w całym kraju. Gdyby kontrakt był niezrealizowany, to należy dokonać zwrotu do NFZ, a nadwyżki są proporcjonalnie rozliczane. Odpis amortyzacyjny będzie trzeba przełożyć na konkretne zadania w szpitalu, co pogorszy jego sytuację finansową i w przełożeniu powiatu.

Krzysztof Antonowicz zwrócił się z zapytaniem do Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia w temacie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu związanego z pierwsza pomocą. Tworzy się w Polsce mapę dostępu powszechnego do defibrylatorów. U nas nie ma takiego dostępu w miejscach większych skupisk ludzi tj. urzędy, szkoły, miejsca imprez spotkań masowych. Zapytał czy są takie urządzenia ogólnodostępne. Jedno urządzenie jest w Starym Oleśnie w zakładzie, które jest umieszczone na mapie. Koszt atestowanych urządzeń to 3-4 tysiące złotych wzwyż. Nie mówi o specjalistycznych urządzeniach będących na wyposażeniu karetek. Taki defibrylator kieruje całą pierwszą pomocą do czasu przybycia karetki. Rozchodzi się o czas. Prosi o zastanowienie się nad tym tematem tj czy w przestrzeni publicznej są takie urządzenia ogólnodostępne, czy ich nie ma.

Wicestarosta Stanisław Belka poinformował, że takie urządzenia są w ośrodkach zdrowia, w zespołach ratownictwa medycznego, jednostkach ochotniczej straży pożarnej będących w systemie ratowniczo-gaśniczym. Ratownicy są w stanie dotrzeć do potrzebujących w ciągu kilkunastu minut. Pogotowia mają dojechać w ciągu 15 minut, strażacy są w stanie dotrzeć w ciągu 5 minut. Zanim przyjedzie zespół ratownictwa medycznego to ta pierwsza pomoc jest udzielona. W naszym urzędzie nie ma takiego urządzenia. Marszałek Województwa obiecał doposażyć jednostki ratowniczo-gaśnicze w torby przedmedyczne. Wchodzimy w system państwowego ratownictwa medycznego. Są podpisane umowy z konsorcjum. Od 1.04 br będzie funkcjonować ten system. Nie wszystkie przypadki muszą trafiać na SOR, mogą po konsultacji z konsultantem medycznym trafiać bezpośrednio do odpowiednich ośrodków np. osoba z udarem bezpośrednio do Opola. Ma to być bezpieczniejsze, skuteczniejsze z korzyścią dla pacjenta.

Krzysztof Antonowicz wyjaśnił, że rozchodzi mu się o defibrylatory ogólnodostępne. Rozchodzi się o czas. Wie jak szybko przybywają karetki. Rozchodzi się o dwie pierwsze minuty. Powoli staje się to standardem europejskim. Był na szkoleniu z pierwszej pomocy i według wyjaśnień ratownika medycznego takie urządzenie powinno być w każdej szkole. Rozchodzi się o czas do przybycia zespołu ratowniczego.

Janusz Wojczyszyn poinformował, że pojawiają się nowe projekty i może ze środków zewnętrznych można pozyskać środki na ten cel. Nas nie stać, aby w każdej szkole było takie urządzenie. Problemem w szkołach jest opieka medyczna jaką jest pielęgniarka, wtedy już jest bezpieczniej, ale np. w szkle na wsi jest ona raz w tygodniu. Na dużych dworcach, lotniskach takie urządzenia są, ale w takich małych miejscach nie. Coraz częściej mówi się, że w szkołach te urządzenia powinny być. Na razie proponuje szukać środków zewnętrznych na ten cel.

Krzysztof Chudzicki zwrócił się z pytaniem do Starosty tj kończy się okres wycinki drzew. Były wnioski o wycinkę drzew m.in. przy drodze powiatowej Praszka - Pilawy, tam gdzie jest projektowana ścieżka rowerowa. tam były drzewa zakwalifikowane do wycinki, ale nie są jeszcze usunięte.

Wicestarosta Stanisław Belka wyjaśnił, że prace budowlane nie są jeszcze rozpoczęte. Są tam też drzewa zaplanowane do wycinki. Na razie nie zaobserwowano rozwoju liści na drzewach i działań lęgowych ptaków. Będziemy prosić specjalistów o opinie czy możne je jeszcze ściąć. Wykonawcy mieli przekazane te informacje. Przy zadaniu Olesno - Praszka większość tych prac wykonano.

Kordian Poniatowski poinformował, że mieszkaniec Pilaw miał wątpliwości czy te wszystkie drzewa trzeba wycinać.

Wicestarosta Stanisław Belka wyjaśnił, że projektant oceniał czy dane drzewo da się ominąc lub nie. Przy ścieżce rowerowej nie ma tak głębokiej ingerencji w grunt i tym samym w system korzeniowy. Przy budowie bądź przebudowie drogi ta ingerencja jest znaczniej głębsza. Ponadto poinformował, że zbliża się termin Turnieju Radnych i poprosił radnych o aktywny udział w wydarzeniu.


6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (12:58:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń ze względu na brak pytań i uwag, zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr IV/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 24 stycznia 2019 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr IV/2019 z sesji odbytej w dniu 24.01.2019 r. (13:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tomasz Szymański, Beniamin Godyla, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Henryk Zug
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Stanisław Grzesik

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń stwierdziła, że głosami: 13 ”za”, 0 „przeciw” i 1 ”wstrzymującymi się” został przyjęty protokół nr IV/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 24 stycznia 2019 roku.


7. Zakończenie sesji. (13:03:00)

Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń dokonała zamknięcia obrad V sesji Rady Powiatu w Oleśnie.

Zakończono sesję (13:03:39)

 

 

Protokół sporządziła:
Barbara Skowronek