Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek VI sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 11.04.2019r.

Termin: 11.04.2019, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

  PDFSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Oleskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2018.pdf (176,74KB)

 5. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok.

  PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa powiatu oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 r.pdf (6,98MB)

 6. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Oleskiego za rok 2018.

  PDFOcena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oleskiego za rok 2018.pdf (1,08MB)

 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olesnie za 2018 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy PCPR na 2019 rok.

  PDFSprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2018 rok.pdf (2,69MB)

 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2019,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2019.pdf (331,93KB)

  2. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,

   PDFProjekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia dlugoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.pdf (284,83KB)

  3. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

   PDFProjekt Uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Strazy Pożarnej.pdf (283,33KB)

  4. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

   PDFProjekt Uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (2,02MB)

 9. Wolne wnioski i interpelacje.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 11. Zakończenie sesji.