Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Porządek VI sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 11.04.2019r.

Termin: 11.04.2019, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

  PDFSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Oleskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 .pdf

 5. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok.

  PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa powiatu oleskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 r.pdf

 6. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Oleskiego za rok 2018.

  PDFOcena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu oleskiego za rok 2018.pdf

 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olesnie za 2018 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i planem pracy PCPR na 2019 rok.

  PDFSprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie za 2018 rok.pdf

 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2019,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2019.pdf

  2. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,

   PDFProjekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia dlugoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.pdf

  3. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

   PDFProjekt Uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Strazy Pożarnej.pdf

  4. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

   PDFProjekt Uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

 9. Wolne wnioski i interpelacje.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 11. Zakończenie sesji.
Metryczka
 • wytworzono:
  04-04-2019
  przez: Barbara Skowronek
 • opublikowano:
  04-04-2019 14:45
  przez: Barbara Skowronek
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
  odwiedzin: 596
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl