Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE

 

Kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie

 

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 2018.2190z późn.zm)

ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie :.

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa - posiadającego kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień pacjentom Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie polegających na świadczeniu:

- porad diagnostycznych

- porad kolejnych terapeutycznych

- sesji psychoterapii indywidualnej

- sesji psychoterapii grupowej

- sesji psychoterapii małżeńskiej

 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w siedzibie Przychodni, w Oleśnie, ul. Krasickiego 22 - tel./fax, 34 358 40 90.  Umowa na w/w świadczenia zawarta będzie na czas od 06.05.2019 r. do 31.12.2020 r.

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs” na adres Organizatora:

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, 46-300 Olesno, ul. Krasickiego 22

do 26.04.2019 r. do godz. 13.00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 26.04.2019 r. o godz. 13.30 w siedzibie Przychodni.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

 

Do wiadomości:

Tablica ogłoszeń: Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, 46-300 Olesno, ul. Krasickiego 22;

Strona internetowa: www.bip.powiatoleski.pl