Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykazy głosowań na VI sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 11.04.2019r.

Obrady rozpoczęto 2019-04-11 o godz. 11:08:53, a zakończono o godz. 12:41:48 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Beniamin Godyla
 11. Barbara Kaczmarczyk
 12. Teresa Czaja
 13. Dionizy Brylka
 14. Krzysztof Antonowicz
 15. Henryk Zug
 16. Janusz Wojczyszyn
 17. Ewa Cichoń
 18. Damian Hutsch

Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (11:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Beniamin Godyla, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2019,

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VI/27/2019 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2019 (12:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Henryk Zug, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Beniamin Godyla, Krzysztof Chudzicki

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VI/28/2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (12:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Sylwia Kus, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Beniamin Godyla, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug

w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VI/29/2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (12:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Beniamin Godyla, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 11.04.2019r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Beniamin Godyla, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Roland Fabianek, Damian Hutsch

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VI/30/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Beniamin Godyla, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Damian Hutsch

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr V/2019 z sesji odbytej w dniu 28.02.2019r. (12:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Beniamin Godyla, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Henryk Zug
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Teresa Czaja, Damian Hutsch, Roland Fabianek


Zakończono sesję (12:41:48)

Metryczka
 • wytworzono:
  16-04-2019
  przez: Barbara Skowronek
 • opublikowano:
  16-04-2019 08:46
  przez: Barbara Skowronek
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
  odwiedzin: 370
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl