Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE Starosty Oleskiego o wszczęciu postępowania - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OLESKIEGO

z dnia  21.05.2019 r.

           

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1474) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu  postępowania na wniosek z dnia 29.03.2019 r. Burmistrza Olesna, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno reprezentowanego przez pełnomocnika  Pana Marka Klyka – właściciela Biura Projektowego ECO-UNIT, ul. Cygana 4/214, 45-131 Opole o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej obejmującej
budowę ul. Brzozowej w Oleśnie w zakresie robót: drogowych, sanitarnych i elektrycznych

Inwestycja obejmuje działki o nr ewidencyjnych :

- działki istniejącego pasa drogowego znajdujące się w całości w liniach rozgraniczających teren
   (nie podlegające podziałowi):

   880, 881, 882,

-  działka w liniach rozgraniczających teren w całości przechodząca pod pas drogowy :

   878,

- działki położone w części w liniach rozgraniczających teren wymagające zatwierdzenia projektu podziału:

874 (874/1, 874/2), 877 (877/1, 877/2), 884 (884/1, 884/2), 885 (885/1, 885/2, 885/3), 886 (886/1, 886/2), 887 (887/1, 887/2), 1283 (1283/1, 1283/2), 1287 (1287/1, 1287/2), 1290 (1290/1, 1290/2), 1291 (1291/1, 1291/2),

    - działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren, z których korzystanie będzie ograniczone niezbędne dla:

    -  budowy tymczasowych obiektów budowlanych,

    -  rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,

    -  budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,

    -  budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

    -  budowy lub przebudowy innych dróg publicznych,

       874 (874/1, 874/2), 1283 (1283/1, 1283/2), 1284, 1287 (1287/1, 1287/2), 1288, 1291 (1290/1, 1290/2), 1292

     w miejscowości Olesno, obręb ewidencyjny 0068 Olesno, jednostka ewidencyjna 160803_4 Olesno

(oznaczenia: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działkę przeznaczoną pod inwestycję)

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i wnioski w siedzibie Starosty Oleskiego – Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej pokój nr 9 - parter w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.