Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykazy imiennych głosowań z VII sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30.05.2019r.

Obrady rozpoczęto 2019-05-30 o godz. 11:12:52, a zakończono o godz. 13:22:24 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Beniamin Godyla
 11. Barbara Kaczmarczyk
 12. Teresa Czaja
 13. Dionizy Brylka
 14. Krzysztof Antonowicz
 15. Henryk Zug
 16. Janusz Wojczyszyn
 17. Ewa Cichoń
 18. Damian Hutsch

Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (11:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Damian Hutsch, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Beniamin Godyla, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2018;

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VII/31/2019 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2018 (11:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Beniamin Godyla, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, badania sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2018

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VII/32/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, badania sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2018 (12:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Damian Hutsch, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Beniamin Godyla, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2018;

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VII/33/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2018 (12:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Sylwia Kus, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Beniamin Godyla, Teresa Czaja, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za 2018 rok;

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VII/34/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za 2018 rok (12:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Beniamin Godyla, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego;

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Beniamin Godyla
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego;

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VII/35/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Beniamin Godyla, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VII/36/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (13:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Sylwia Kus, Beniamin Godyla, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VII/37/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (13:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Beniamin Godyla, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr VI/2019 z sesji odbytej w dniu 11.04.2019 r. (13:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Beniamin Godyla, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik


Zakończono sesję (13:22:24)