Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek VIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 28.06.2019r.

Termin: 28.06.2019, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Rozpatrzenie oraz debata nad raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2018 rok.

  PDFRaport o stanie powiatu oleskiego za 2018 r..pdf (669,16KB)

 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

  PDFProjekt Uchwały.VIII.....2019.2019-06-28 wotum zaufania.pdf (92,34KB)

 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2018 rok:
  1. zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok;

   PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 2018 - zbiorczo.pdf (418,42KB)

   PDFBilans z wykonania budżetu JST 2018 - zbiorczo.pdf (253,84KB)

   PDFInformacja dodatkowa 2018 - zbiorczo.pdf (1,21MB)

   PDFRachunek zysków i strat jednostki 2018 - zbiorczo.pdf (337,36KB)

   PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 - zbiorczo.pdf (286,96KB)

  2. zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2018 rok;

   PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleksiego za 2018 rok.pdf (2,74MB)

   PDFSprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 rok.pdf (393,73KB)

   PDFKorekty do sprawozdań finansowych ZOZ w Oleśnie i SP ZOL.pdf (397,12KB)

  3. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2018 rok;

   PDFInformacja o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2018 rok.pdf (360,17KB)

  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2018 rok;

   PDFOpinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2018 rok.pdf (187,92KB)

  5. opinie Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2018 rok i sprawozdania finansowego za 2018 rok;

   PDFUchwała Komisji Rewizyjnej z dnia 16.05.2019r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu finansowym, wykonaniu budżetu i informacji o stanie mienia powiatu oleskiego za 2018 rok.pdf (47,90KB)

   PDFUchwała Komisji Rewizyjnej z dnia 16.05.2019r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu w Oleśnie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf (45,85KB)

  6. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;

   PDFOpinia RIO w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2018 r..pdf (159,51KB)

  7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,

   PDFProjekt Uchwały.VIII.....2019.2019-06-28 zatwierdzenie sprawozdania.pdf (92,78KB)

  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

   PDFProjekt Uchwały.VIII.....2019.2019-06-28 absolutorium.pdf (94,98KB)

 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/249/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały.VIII.....2019.2019-06-28 zmiana statutu ZOZ.pdf (353,35KB)

  2. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały.VIII.....2019.2019-06-28 ocena sytuacji ZOZ Olesno.pdf (902,42KB)

  3. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli,

   PDFProjekt Uchwały.VIII.....2019.2019-06-28 ocena sytaucji SP ZOL.pdf (1,86MB)

  4. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały.VIII.....2019.2019-06-28 ocena sytaucji PTUAiW.pdf (573,15KB)

  5. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały.VIII.....2019.2019-06-28 przekształcenie I LO ZS Olesno.pdf (167,12KB)

  6. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie,

   PDFProjket Uchwały.VIII.....2019.2019-06-28 przekształcenie II LO ZSEiO Olesno.pdf (166,42KB)

  7. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce,

   PDFProjekt Uchwały.VIII.....2019.2019-06-28 przekształcenie I LO w Praszce.pdf (168,58KB)

  8. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Dobrodzieniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Dobrodzieniu,

   PDFProjket Uchwały.VIII.....2019.2019-06-28 przekształcenie LO w ZSP w Dobrodzieniu.pdf (169,61KB)

  9. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 im. Józefa Lompy w Oleśnie w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Józefa Lompy w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały.VIII.....2019.2019-06-28 przekształcenie Techniukm ZSZ Olesno.pdf (167,82KB)

  10. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Oleśnie w pięcioletnie Technikum nr 2 w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały.VIII.....2019.2019-06-28 przekształcenie technikum nr 2 ZSEiO.pdf (164,17KB)

  11. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Praszce w pięcioletnie Technikum w Praszce,

   PDFProjekt Uchwały.VIII.....2019.2019-06-28 przekształcenie Technium ZSP w Praszce.pdf (164,71KB)

  12. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Gorzowie Śląskim w pięcioletnie Technikum w Gorzowie Śląskim,

   PDFProjekt Uchwały.VIII.....2019.2019-06-28 przekształcenie Technikum ZS Gorzów Sl..pdf (165,82KB)

  13. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Dobrodzieniu w pięcioletnie Technikum w Dobrodzieniu,

   PDFProjekt Uchwały.VIII.....2019.2019-06-28 przekształcenie technikum ZSP w Dobrodzieniu.pdf (164,64KB)

  14. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Józefa Lompy w Oleśnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Józefa Lompy w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały VIII.....2019.2019-06-28 przekształcenie LOdD ZSZ w Oleśnie.pdf (169,61KB)

  15. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oleśnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały.VIII.....2019.2019-06-28 przekształcenie LOdD ZSEiO Olesno.pdf (167,27KB)

  16. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim,

   PDFProjekt Uchwały.VIII....2019.2019-06-28 przekształcenie LOdD Gorzów Śl.pdf (169,93KB)

  17. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrodzieniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrodzieniu,

   PDFProjekt Uchwały.VIII.....2019.2019-06-28 przekształcenie LOdD ZSP Dobrodzień.pdf (168,62KB)

  18. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum dla Dorosłych w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały.VIII.....2019.2019-06-28 zakonczenie działaności Gimnazjum ZSEiO Olesno.pdf (184,89KB)

  19. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały.VIII.....2019.2019-06-28 zmiana nazwy SP Olesno.pdf (163,67KB)

  20. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim,

   PDFProjekt Uchwały.VIII.....2019.2019-06-28 zmiana nazwy SP w Gorzowie Śl..pdf (164,40KB)

  21. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce,

   PDFProjekt Uchwały.VIII.....2019.2019-06-28 zmiana nazwy ZSP Nr Praszka.pdf (171,89KB)

  22. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu,

   PDFProjekt Uchwały.VIII.....2019.2019-06-28 zmiana nazwy ZSP w Dobrodzieniu.pdf (172,92KB)

  23. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (787,67KB)

 8. Wolne wnioski i interpelacje.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Zakończenie sesji.