Przejdź do treści strony WCAG

ZAWIADOMIENIE wszczęciu postępowania administracyjnego

Starosta Oleski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 30 maja 2019 r. Adama Jeziorowskiego, w sprawie pozwolenia na budowę budynku obory związanej z hodowlą ściółkową o obsadzie do 60 DJR w miejscowości Wachów na działkach o nr 155 i 156 k.m. 1.