Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykazy imiennych głosowań z VIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28.06.2019r.

Obrady rozpoczęto 2019-06-28 o godz. 11:12:57, a zakończono o godz. 14:18:18 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Krzysztof Chudzicki
 5. Tomasz Szymański
 6. Piotr Rasztar
 7. Sylwia Kus
 8. Jacek Wróbel
 9. Beniamin Godyla
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Dionizy Brylka
 12. Krzysztof Antonowicz
 13. Ewa Cichoń
 14. Damian Hutsch

Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022 (11:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Beniamin Godyla, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(6):
  Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad (11:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Hutsch, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Beniamin Godyla, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/38/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie (11:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Hutsch, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Beniamin Godyla, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/39/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok (12:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Beniamin Godyla, Sylwia Kus, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/40/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie (12:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Beniamin Godyla, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/249/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/41/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/249/17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (12:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stanisław Belka, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Beniamin Godyla, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/42/2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (12:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Beniamin Godyla, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/43/2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli (12:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Beniamin Godyla, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/44/2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie (12:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stanisław Belka, Beniamin Godyla, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich w Oleśnie,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/45/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich w Oleśnie (13:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Beniamin Godyla, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/46/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie (13:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Beniamin Godyla, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/47/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce (13:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Beniamin Godyla, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Dobrodzieniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Dobrodzieniu,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr VIII/48/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Dobrodzieniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Dobrodzieniu (13:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Beniamin Godyla, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 im. Józefa Lompy w Oleśnie w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Józefa Lompy w Oleśnie,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr VIII/49/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 im. Józefa Lompy w Oleśnie w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Józefa Lompy w Oleśnie (13:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Beniamin Godyla, Damian Hutsch, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Oleśnie w pięcioletnie Technikum nr 2 w Oleśnie,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr VIII/50/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Oleśnie w pięcioletnie Technikum nr 2 w Oleśnie (13:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Beniamin Godyla, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Praszce w pięcioletnie Technikum w Praszce,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/51/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Praszce w pięcioletnie Technikum w Praszce (13:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Beniamin Godyla, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Gorzowie Śląskim w pięcioletnie Technikum w Gorzowie Śląskim,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/52/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Gorzowie Śląskim w pięcioletnie Technikum w Gorzowie Śląskim (13:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Beniamin Godyla, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Dobrodzieniu w pięcioletnie Technikum w Dobrodzieniu,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/53/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Dobrodzieniu w pięcioletnie Technikum w Dobrodzieniu (13:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Beniamin Godyla, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Józefa Lompy w Oleśnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Józefa Lompy w Oleśnie,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/54/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Józefa Lompy w Oleśnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Józefa Lompy w Oleśnie (13:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Beniamin Godyla, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oleśnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Oleśnie,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/55/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oleśnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Oleśnie (13:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Beniamin Godyla
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/56/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim (13:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Beniamin Godyla, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrodzieniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrodzieniu,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/57/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrodzieniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrodzieniu (13:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Beniamin Godyla, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum dla Dorosłych w Oleśnie,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/58/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum dla Dorosłych w Oleśnie (13:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Beniamin Godyla, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Oleśnie,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/59/2019 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Oleśnie (13:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Beniamin Godyla, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/60/2019 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim (13:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Beniamin Godyla, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/61/2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce (13:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Beniamin Godyla, Ewa Cichoń
 • PRZECIW (1):
  Tomasz Szymański
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr VIII/62/2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu (13:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Beniamin Godyla, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawek Zarządu Powiatu w Oleśnie do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (13:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Beniamin Godyla, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/63/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (13:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Beniamin Godyla, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr VIII/64/2019 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022 (13:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Beniamin Godyla, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr VII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30 maja 2019 roku (14:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Beniamin Godyla, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(5):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn


Zakończono sesję (14:18:18)