Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego

Olesno, dnia 25 czerwca 2019 r.

OŚR.6343.2.2019

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Starosta Oleski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 23 stycznia 2019 r. Wójta Gminy Rudniki z siedzibą w Rudnikach przy ul. Wojska Polskiego 12A w sprawie rozwiązania Gminnej Spółki Wodnej w Rudnikach.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel. 34 35978 33), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuję jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia żądań.

Metryczka
 • wytworzono:
  03-07-2019
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • opublikowano:
  03-07-2019 11:02
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • zmodyfikowano:
  03-07-2019 11:02
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
  odwiedzin: 377
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×