Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykazy imiennych głosowań z IX sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 5.09.2019r.

Obrady rozpoczęto 2019-09-05 o godz. 10:26:46, a zakończono o godz. 13:00:51 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Beniamin Godyla
 11. Barbara Kaczmarczyk
 12. Teresa Czaja
 13. Dionizy Brylka
 14. Krzysztof Antonowicz
 15. Stanisław Grzesik
 16. Janusz Wojczyszyn
 17. Ewa Cichoń

Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. (10:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Beniamin Godyla, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Henryk Zug, Damian Hutsch

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie;

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IX/65/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. (11:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Beniamin Godyla, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(1):
  Henryk Zug

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/160/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość;

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IX/66/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/160/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształceniu na odległość (11:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Stanisław Grzesik, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Leszek Kałwak
 • PRZECIW (2):
  Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Beniamin Godyla, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Henryk Zug,

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/166/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Oleśnie;

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IX/67/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/166/12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Oleśnie (11:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Damian Hutsch, Stanisław Grzesik, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Beniamin Godyla, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Henryk Zug

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oleśnie w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Oleśnie;

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IX/68/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oleśnie w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Oleśnie (12:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Beniamin Godyla, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Henryk Zug

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oleśnie w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Oleśnie;

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IX/69/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Oleśnie w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Oleśnie (12:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Beniamin Godyla, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Grzesik, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Henryk Zug

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Praszce w Centrum Kształcenia Zawodowego w Praszce;

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IX/70/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Praszce w Centrum Kształcenia Zawodowego w Praszce (12:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Beniamin Godyla, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Roland Fabianek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Henryk Zug

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół w Dobrodzieniu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrodzieniu;

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IX/71/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół w Dobrodzieniu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrodzieniu (12:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Beniamin Godyla, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Henryk Zug

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/26/2019 z dnia 28.02.2019 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok;

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IX/72/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/26/2019 z dnia 28.02.2019 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok (12:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Beniamin Godyla, Janusz Wojczyszyn, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Stanisław Grzesik, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Henryk Zug

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI/28/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IX/73/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI/28/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (12:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Grzesik, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Beniamin Godyla, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Henryk Zug

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego;

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Grzesik, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Beniamin Godyla, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Henryk Zug

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego;

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr IX/74/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Beniamin Godyla, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Henryk Zug

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (12:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Beniamin Godyla, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Henryk Zug

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr IX/75/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (12:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Damian Hutsch, Beniamin Godyla, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Henryk Zug

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr VIII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 czerwca 2019 roku (12:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Beniamin Godyla, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Dionizy Brylka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Henryk Zug


Zakończono sesję (13:00:51)