Przejdź do treści strony WCAG

Konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

Informujemy, że od 19 września 2019 r. do 30 września 2019 r do godz. 15:00 trwać będą konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Uwagi należy przesyłać wyłącznie na załączonym formularzu do 30 września 2019 r. do godz. 15:00

Opinie i uwagi wnoszone w formie pisemnej, należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie lub przekazać drogą elektroniczną na adres: r.halski@powiatoleski.pl

Uwagi przesłane po wskazanym terminie nie zostaną uwzględnione.

„Program współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” jest wyłożony do wglądu w pokoju 206 (II piętro) w Starostwie Powiatowym w Oleśnie.

DOCXZałącznik_nr_2_-_Formularz_zgłaszania_uwag.docx

PDFZałącznik_nr_3_-_kalendarz_czynności.pdf

W trakcie trwania konsultacji nie wniesiono opinii i uwag do projektu „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".