Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek obrad X sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 26.09.2019r.

Termin: 26.09.2019, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie załatwienia petycji z dnia 31 lipca 2019 roku złożonej w interesie publicznym w przedmiocie wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za jej egzekwowanie, wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń tej polityki i określenia konsekwencji za jej nieprzestrzeganie,

   PDFProjekt uchwały RP w sprawie załatwienia petycji z dnia 31 lipca 2019 roku złożonej w interesie publicznym.pdf (186,00KB)

  2. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego ZOZ w Oleśnie.pdf (2,47MB)

  3. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/143/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach,

   PDFProjekt uchwały RP w sprawie zmiany Statutu DD w Sowczycach.pdf (174,33KB)

  4. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IX/51/15 z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Oleskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna",

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IX.51.15 z dnia 24.08.2015r..pdf (248,67KB)

  5. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

   PDFProjekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu.pdf (937,40KB)

 5. Wolne wnioski i interpelacje.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Zakończenie sesji.