Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykazy imiennych glosowań z X sesji Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26.09.2019r.

Obrady rozpoczęto 2019-09-26 o godz. 11:04:09, a zakończono o godz. 13:22:52 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Stanisław Grzesik
 11. Barbara Kaczmarczyk
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch

Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (11:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Beniamin Godyla, Teresa Czaja

w sprawie załatwienia petycji z dnia 31 lipca 2019 roku złożonej w interesie publicznym w przedmiocie wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za jej egzekwowanie, wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń tej polityki i określenia konsekwencji za jej nieprzestrzeganie,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr X/76/2019 w sprawie załatwienia petycji z dnia 31 lipca 2019 roku złożonej w interesie publicznym w przedmiocie wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za jej egzekwowanie, wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń tej polityki i określenia konsekwencji za jej nieprzestrzeganie. (12:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Roland Fabianek, Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(2):
  Beniamin Godyla, Teresa Czaja

w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr X/77/2019 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. (12:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Damian Hutsch, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Stanisław Grzesik, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Beniamin Godyla, Teresa Czaja

w sprawie zmiany Uchwały nr XX/143/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr X/78/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr XX/143/16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach. (12:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Damian Hutsch, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Stanisław Grzesik, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Beniamin Godyla, Teresa Czaja

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IX/51/15 z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Oleskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna",

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr X/79/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IX/51/15 z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Oleskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna". (13:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik
 • BRAK GŁOSU(3):
  Beniamin Godyla, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (13:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Beniamin Godyla, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr X/80/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (13:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Damian Hutsch, Henryk Zug, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(3):
  Beniamin Godyla, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr IX/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 5 września 2019 roku. (13:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Stanisław Belka, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Stanisław Grzesik, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Sylwia Kus
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(3):
  Beniamin Godyla, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Czaja


Zakończono sesję (13:22:52)