Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PETYCJA z dnia 31.07.2019 r. - w sprawie polityki zarządzania konfliktem interesów

Informacja o przebiegu postępowania w sprawie rozpatrzenia petycji nr Or.152.2.2019

31.07.2019r. – Wpływ petycji.

PDFpetycja z dnia 31.07.2019 - polityka zarządzania konfliktem interesów.pdf (94,56KB)

06.08.2019r. – Udzielenie odpowiedzi wnoszącemu petycję przez Starostę Oleskiego.

21.08.2019r. – Uzupełnienie petycji – zmiana organu, do którego wniesiono petycję.

PDFuzupełnienie petycji - w sprawie polityki zarządzania konfliktem interesów.pdf (517,71KB)

28.08.2019r. - Przekazanie petycji członkom Zarządu Powiatu w Oleśnie.

30.08.2019r. – Poinformowanie wnoszącego petycję o terminie sesji Rady Powiatu w Oleśnie, na której będzie rozpatrzona petycja.

05.09.2019r. –Zapoznanie radnych Rady Powiatu w Oleśnie z treścią petycji.

12.09.2019r. – Poinformowanie wnoszącego petycję o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Oleśnie, na której będzie rozpatrywana petycja oraz o zmianie terminu rozpatrzenia petycji przez Radę Powiatu w Oleśnie.

16.09.2019r. – Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Oleśnie i przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie.

26.09.2019r. - sesja Rady Powiatu w Oleśnie. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia petycji.

02.10.2019r. – przekazanie  uchwały Rady Powiatu w Oleśnie wnoszącemu petycję. Petycja załatwiona w sposób negatywny.