Przejdź do treści strony WCAG

PETYCJA z dnia 5.08.2019 r. - w sprawie oznakowania przystanków

Informacja o przebiegu postępowania w sprawie rozpatrzenia petycji nr Or.152.3.2019

05.08.2019r. – Wpływ petycji.

PDFpetycja z dnia 05.08.2019 - oznakowanie przystanków.pdf

06.08.2019r. - Wystąpienie do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie o opinię w sprawie objętej petycją.

19.08.2019r. – Uzyskanie opinii Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie.

27.08.2019r. - Wystąpienie do Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Oleśnie o opinię w sprawie objętej petycją.

28.08.2019r. – Uzyskanie opinii Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

04.09.2019r. – Udzielenie odpowiedzi wnoszącemu petycję przez Starostę Oleskiego. Petycja załatwiona w sposób częściowo pozytywny.