Przejdź do treści strony WCAG

Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu do Łodzi dla uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w ramach projektu: „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim”

RPO+OP+EFS.jpeg

Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu do Łodzi dla uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w ramach projektu: „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim”

Data publikacji: 02.10.2019


Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Biuro Usługowo-Turystyczne Atlantic, Pl. Wolności 12, 35-073 Rzeszów, data wpływu 10.10.2019 r, godz. 12:48 - 6800,00 zł

Pełna lista podmiotów

1) MruCon Group Sp. z o.o. ul. Krótka 8, 62-030 Luboń, data wpływu 7.10.2019 r.
2) Inventum Sp. z o.o., ul. Reja 20a, 33-300 Nowy Sącz, data wpływu 10.10.2019 r.
3) Biuro Usługowo-Turystyczne Atlantic, Pl. Wolności 12, 35-073 Rzeszów, data wpływu 10.10.2019 r.


Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2019

Numer ogłoszenia

1209444

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
Zespół Szkół w Gorzowie – sekretariat, ul. Byczyńska 9, 46–310 Gorzów Śląski,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres.
Elektronicznie:
e-mail: r.halski@powiatoleski.pl
Termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2019 r. godz. 13:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.halski@powiatoleski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Halski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

34 3597833, 35, 37 wew.317

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów do Łodzi, dla uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w terminie 22 – 23.10.2019 r.
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Kadrę wychowawczą (2 opiekunów) zapewnia Zamawiający.
Zamawiający opracuje i przekaże Wykonawcy szczegółowy program wyjazdów.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca wskaże Zamawiającemu zarezerwowany obiekt noclegowy.
Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami:
a)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r., Nr 135, poz. 1516 z póżn. zm.),
b)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz.452)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

icAddCompany.js&version=1576493348_1391">