Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE o wydaniu DECYZJI - dotyczącej wydania zezwolenia na usunięcie 736 sztuk drzew oraz 750 m2 krzewów, rosnących przy linii kolejowej nr 181 Herby Nowe – Oleśnica w km 32,750 – 42,000 na nieruchomościach osób prywatnych

 

DOCXDECYZJA - dotycząca wydania zezwolenia na usunięcie 736 sztuk drzew oraz 750 m2 krzewów, rosnących przy linii kolejowej nr 181 Herby Nowe – Oleśnica w km 32,750 – 42,000 na nieruchomościach osób prywatnych.docx (126,53KB)
 


ZAWIADOMIENIE o oględzinach drzew w terenie - wniosek PKP


Olesno, dnia 23 października 2019r.

 

OŚR.613.1.91.2019

 

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.poz. 2096 z późn. zm.), Starosta Oleski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku nr IZSGe-4415-20/2019 z dnia 04 października 2019r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach, Dział Szkód Górniczych i Ochrony Środowiska, Tarnowskie Góry ul. Nakielska 3, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie 736 sztuk drzew oraz 750 m2 krzewów, rosnących przy linii kolejowej nr 181 Herby Nowe – Oleśnica w km 32,750 – 42,000 na nieruchomościach osób prywatnych o numerach:

 • 72          gmina Rudniki, obręb Julianpol, k.m 1
 • 71          gmina Rudniki, obręb Julianpol, k.m 1
 • 45          gmina Rudniki, obręb Julianpol, k.m 1
 • 43          gmina Rudniki, obręb Julianpol, k.m 1
 • 42          gmina Rudniki, obręb Julianpol, k.m 1
 • 41          gmina Rudniki, obręb Julianpol, k.m 1
 • 371        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 347        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 346        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 345        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 344        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 337        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 336/2     gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 334        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 335        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 333        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 332        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 331        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 328        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 327        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 326        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 433        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 310        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 307        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 306        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 304        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 303/2     gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 49a         gmina Rudniki, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1
 • 40          gmina Rudniki, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1
 • 37/6       gmina Rudniki, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1
 • 34          gmina Rudniki, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1
 • 32          gmina Rudniki, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1
 • 31          gmina Rudniki, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1
 • 30          gmina Rudniki, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1
 • 29          gmina Rudniki, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1
 • 28          gmina Rudniki, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1
 • 27          gmina Rudniki, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1
 • 25          gmina Rudniki, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1
 • 222/2     gmina Rudniki, obręb Mirowszczyzna, k.m 1
 • 218/1     gmina Rudniki, obręb Mirowszczyzna, k.m 1    
 • 217        gmina Rudniki, obręb Mirowszczyzna, k.m 1
 • 215b      gmina Rudniki, obręb Mirowszczyzna, k.m 1
 • 31          gmina Rudniki, obręb Słowików, k.m. 1
 • 30          gmina Rudniki, obręb Słowików, k.m. 1
 • 31          gmina Rudniki, obręb Janinów, k.m. 1
 • 30          gmina Rudniki, obręb Janinów, k.m. 1
 • 29          gmina Rudniki, obręb Janinów, k.m. 1
 • 38          gmina Rudniki, obręb Janinów, k.m. 1
 • 223        gmina Rudniki, obręb Dalachów, k.m. 2
 • 212        gmina Rudniki, obręb Dalachów, k.m. 2
 • 467        gmina Rudniki, obręb Dalachów, k.m. 2
 • 466        gmina Rudniki, obręb Dalachów, k.m. 2
 • 276a       gmina Rudniki, obręb Dalachów, k.m. 2
 • 276        gmina Rudniki, obręb Dalachów, k.m. 2
 • 227        gmina Rudniki, obręb Dalachów, k.m. 2
 • 230        gmina Rudniki, obręb Dalachów, k.m. 2
 • 231        gmina Rudniki, obręb Dalachów, k.m. 2

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5 Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel. 34 35978 33), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strony mają zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia żądań.

Otrzymują:

1.PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

   Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach

   Dział Szkód Górniczych i Ochrony Środowiska

   ul. Nakielska 3

   42-600 Tarnowskie Góry

2.Osoby prywatne - zgodnie z wykazem znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Oleśnie (ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie, Urzędu Gminy w Rudnikach, BIP - www.bip.powiatoleski.pl, www.rudniki.pl).

3.a/a