Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań zXI sesji Rady Powiatu w Oleśnie.odbytej w dniu 28.10.2019r.

Obrady rozpoczęto 2019-10-28 o godz. 11:05:00, a zakończono o godz. 13:47:14 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Stanisław Grzesik
 11. Barbara Kaczmarczyk
 12. Teresa Czaja
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch

Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (11:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Stanisław Grzesik, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dionizy Brylka

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XI/81/2019 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, (13:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (13:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XI/82/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (13:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XI/82/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (13:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XI/82/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (13:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr X/2019 z sesji odbytej w dniu 26.09.2019r. (13:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Henryk Zug, Jacek Wróbel
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka


Zakończono sesję (13:47:14)