Przejdź do treści strony WCAG

PETYCJA z dnia 6.11.2019 - w sprawie obowiązku montażu na wszystkich przystankach informacji dot. przewoźnika

Informacja o przebiegu postępowania w sprawie rozpatrzenia petycji nr Or.152.7.2019

06.11.2019 r. - Wpływ petycji.
PDFPETYCJA z dnia 6 lisopada 2019 - w sprawie obowiązku montażu na wszystkich przystankach informacji dot. przewoźnika.pdf
 

12.11.2019 r. - Wystąpienie do Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Oleśnie o opinię w sprawie objętej petycją.

18.11.2019 r. – Uzyskanie opinii Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

03.12.2019 r. – Udzielenie odpowiedzi wnoszącemu petycję przez Starostę Oleskiego. Petycja załatwiona w sposób negatywny.