Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE o oględzinach drzew w terenie - wniosek PKP

Olesno, dnia 12 listopada 2019r.

OŚR.613.1.91.2019

Zawiadomienie o oględzinach

           

Zgodnie  z art. 79 § 1 i art. 85 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)

Starosta Oleski

zawiadamia

że w dniu 26 listopada 2019r. o godzinie 10.00 odbędą się komisyjne oględziny w terenie, drzew i krzewów, wymienionych do usunięcia we wniosku nr IZSGe-4415-20/2019 z dnia 04 października 2019r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach, Dział Szkód Górniczych i Ochrony Środowiska, 42-600 Tarnowskie Góry ul. Nakielska 3, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie 736 sztuk drzew oraz 750 m2 krzewów, rosnących przy linii kolejowej nr 181 Herby Nowe – Oleśnica w km 32,750 – 42,000 na nieruchomościach osób prywatnych o numerach:

 • 72          gmina Rudniki, obręb Julianpol, k.m 1
 • 71          gmina Rudniki, obręb Julianpol, k.m 1
 • 45          gmina Rudniki, obręb Julianpol, k.m 1
 • 43          gmina Rudniki, obręb Julianpol, k.m 1
 • 42          gmina Rudniki, obręb Julianpol, k.m 1
 • 41          gmina Rudniki, obręb Julianpol, k.m 1
 • 371        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 347        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 346        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 345        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 344        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 337        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 336/2     gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 334        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 335        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 333        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 332        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 331        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 328        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 327        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 326        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 433        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 310        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 307        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 306        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 304        gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 303/2     gmina Rudniki, obręb Jaworzno Bankowe, k.m.1
 • 49a         gmina Rudniki, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1
 • 40          gmina Rudniki, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1
 • 37/6       gmina Rudniki, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1
 • 34          gmina Rudniki, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1
 • 32          gmina Rudniki, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1
 • 31          gmina Rudniki, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1
 • 30          gmina Rudniki, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1
 • 29          gmina Rudniki, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1
 • 28          gmina Rudniki, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1
 • 27          gmina Rudniki, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1
 • 25          gmina Rudniki, obręb Jaworzno Wieś, k.m.1
 • 222/2     gmina Rudniki, obręb Mirowszczyzna, k.m 1
 • 218/1     gmina Rudniki, obręb Mirowszczyzna, k.m 1    
 • 217        gmina Rudniki, obręb Mirowszczyzna, k.m 1
 • 215b      gmina Rudniki, obręb Mirowszczyzna, k.m 1
 • 31          gmina Rudniki, obręb Słowików, k.m. 1
 • 30          gmina Rudniki, obręb Słowików, k.m. 1
 • 31          gmina Rudniki, obręb Janinów, k.m. 1
 • 30          gmina Rudniki, obręb Janinów, k.m. 1
 • 29          gmina Rudniki, obręb Janinów, k.m. 1
 • 38          gmina Rudniki, obręb Janinów, k.m. 1
 • 223        gmina Rudniki, obręb Dalachów, k.m. 2
 • 212        gmina Rudniki, obręb Dalachów, k.m. 2
 • 467        gmina Rudniki, obręb Dalachów, k.m. 2
 • 466        gmina Rudniki, obręb Dalachów, k.m. 2
 • 276a       gmina Rudniki, obręb Dalachów, k.m. 2
 • 276        gmina Rudniki, obręb Dalachów, k.m. 2
 • 227        gmina Rudniki, obręb Dalachów, k.m. 2
 • 230        gmina Rudniki, obręb Dalachów, k.m. 2
 • 231        gmina Rudniki, obręb Dalachów, k.m. 2

Miejsce spotkania – ww. działki, począwszy od działki nr 72 arkusz mapy 1 obręb Julianpol   od godziny 10.00.

            Zgodnie z art. 79 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

 

Otrzymują:

1.PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

   Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach

   Dział Szkód Górniczych i Ochrony Środowiska

   ul. Nakielska 3

   42-600 Tarnowskie Góry

2.Osoby prywatne - zgodnie z wykazem znajdującym się w aktach sprawy – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Oleśnie (ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie, Urzędu Gminy w Rudnikach, BIP - www.bip.powiatoleski.pl, www.rudniki.pl).

3.a/a