Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Porządek XII sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 29.11.2019r.

Termin: 29.11.2019, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2020 roku,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2020 roku.pdf

  2. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Oleskiego.pdf

  3. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr V.26.2019 z dnia 28.02.2019r. (PFRON).pdf

  4. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (...).pdf

  5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa,

   PDFProjekt uchwały RP w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższa niz jej wartość rynkowa.pdf

  6. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf

  7. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Oleskiego.pdf

  8. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr III/9/2019 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie nr III.9.2018 z dnia 20.12.2018r. (skład osobowy Komisji).pdf

  9. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/259/18 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Oleskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII.259.18 z dnia 7.02.2018r..pdf

  10. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

   PDFProjekt uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

 5. Wolne wnioski i interpelacje.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Zakończenie sesji.
Metryczka
 • wytworzono:
  22-11-2019
  przez: Barbara Skowronek
 • opublikowano:
  22-11-2019 14:31
  przez: Barbara Skowronek
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
  odwiedzin: 262
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl