Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XII sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29.11.2019r.

Imienne wykazy głosowań z XII sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29.11.2019r.

Obrady rozpoczęto 2019-11-29 o godz. 11:10:26, a zakończono o godz. 13:42:04 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Stanisław Grzesik
 11. Barbara Kaczmarczyk
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch
 18. Teresa Gielsok

Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. (11:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2020 roku,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XII/83/2019 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2020 roku. (12:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Oleskiego,

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Oleskiego (12:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Oleskiego,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XII/84/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Oleskiego. (12:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XII/85/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok. (12:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Stanisław Grzesik, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XII/86/2019 w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu. (12:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Sylwia Kus, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XII/87/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa. (12:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Damian Hutsch, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XII/88/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. (12:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Leszek Kałwak, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Oleskiego,

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XII/89/2019 w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Oleskiego. (12:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Stanisław Grzesik, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr III/9/2019 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie,

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XII/90/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr III/9/2019 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Powiatu w Oleśnie. (12:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Stanisław Grzesik, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/259/18 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Oleskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XII/91/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII/259/18 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Oleskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. (12:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Henryk Zug, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Stanisław Grzesik, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XII/92/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (12:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Stanisław Grzesik, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(1):
  Teresa Czaja

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XI/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28 października 2019 r. (13:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Sylwia Kus, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja


Zakończono sesję (13:42:04)