Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27.12.2019r.

 

Obrady rozpoczęto 2019-12-27 o godz. 11:08:46, a zakończono o godz. 12:52:51 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Stanisław Grzesik
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch
 18. Teresa Gielsok

Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok (11:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Grzesik, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Roland Fabianek, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok (11:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Grzesik, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Roland Fabianek, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. (11:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Stanisław Belka, Henryk Zug, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego. (11:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Stanisław Grzesik, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

głosowanie nad uchwałą budżetową.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIII/93/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego (12:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Grzesik, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Teresa Czaja, Teresa Gielsok, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego,

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (12:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Henryk Zug, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Grzesik, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIII/94/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (12:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Stanisław Grzesik, Leszek Kałwak, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XIII/95/2019 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (12:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Henryk Zug, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Stanisław Grzesik, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIII/96/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Teresa Czaja, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Stanisław Grzesik, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Sylwia Kus
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku,

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XIII/97/2019 w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku (12:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Stanisław Grzesik, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2020 roku,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIII/98/2019 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2020 roku (12:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Tomasz Szymański, Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Henryk Zug, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIII/99/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok (12:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Damian Hutsch, Henryk Zug, Teresa Czaja, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

Wolne wnioski i interpelacje.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Oleśnie na 2020 rok (12:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Henryk Zug, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29.11.2019r. (12:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Stanisław Belka, Stanisław Grzesik, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(1):
  Barbara Kaczmarczyk


Zakończono sesję (12:52:51)