Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W POWIECIE OLESKIM W 2020 ROKU


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA / NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE / NIEODPŁATNA MEDIACJA

 

W 2020 roku w Powiecie Oleskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy uprzednio umówić się na wizytę. Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  34 3597833 wew. 511 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pomocprawna@powiatoleski.pl

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

LOKALIZACJA PUNKTÓW:

  1. Punkt NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI prowadzony przez radców prawnych i adwokatów znajduje się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudnikach przy ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokatów świadczona jest w następujących dniach i godzinach:

- wtorek w godz. od 11.00 do15.00

- czwartek w godz. od 14.00 do 18.00

- co drugi piątek w godz. od 14.00 do 18.00.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez radców prawnych świadczona jest w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek w godz. od 10.00 do 14.00

- środę w godz. od 11.00 do 15.00

- co drugi piątek w godz. od 14.00 do 18.00.

  1. Punkt NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI prowadzony przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu przy ul. Dubois 18/3 znajduje się w budynku Domu Harcerza w Oleśnie przy ul. Krasickiego 22, 46-300 Olesno świadczy pomoc prawną w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek i środę w godz. 1400 - 1800

- wtorek, czwartek i piątek w godz. 800 – 1200

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja.

  1. Punkt NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI prowadzony przez Fundację Tagatus Pro Bono z siedziba w Olsztynie, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztynie znajduje się w budynku Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu przy Pl. Wolności 24, 46-380 Dobrodzień. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek, czwartek i piątek w godz. 800 -1200

- wtorek i środa w godz. 1400- 1800

DOCLISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OLESKIEGO.doc

PDFKARTA INFORMACYJNA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI 1.pdf

PDFKARTA INFORMACYJNA NIEODPŁTNEJ MEDIACJI.pdf

PDFKARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM.pdf

PDFKlauzula informacyjna pomoc prawna.pdf

PDFWzór oświadczenia o którym mowa w art.4 ust.2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (1).pdf

PDFWzór oświadczenia osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i.pdf