Przejdź do treści strony WCAG

Porządek XIV sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 27.01.2020r.

Termin: 27.01.2020, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.

  PDFSprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.pdf

 5. Sprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2019 roku.

  PDFSprawozdanie Starosty Oleskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie Powiatu Oleskiego w 2019 roku,.pdf

 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia "Raportu z Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024",

   PDFUchwała RP w sprawie uchwalenia Raportu z Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.pdf

  2. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

 7. Wolne wnioski i interpelacje.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Zakończenie sesji.