Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XIV sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27.01.2020r.

Imienne wykazy głosowań z XIV sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27.01.2020r.

Obrady rozpoczęto 2020-01-27 o godz. 11:16:47, a zakończono o godz. 13:02:05 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Leszek Kałwak
 3. Kordian Poniatowski
 4. Krzysztof Chudzicki
 5. Tomasz Szymański
 6. Piotr Rasztar
 7. Sylwia Kus
 8. Jacek Wróbel
 9. Stanisław Grzesik
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Dionizy Brylka
 12. Krzysztof Antonowicz
 13. Henryk Zug
 14. Janusz Wojczyszyn
 15. Ewa Cichoń
 16. Damian Hutsch
 17. Teresa Gielsok

Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. (11:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Stanisław Grzesik, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Teresa Czaja

w sprawie uchwalenia "Raportu z Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024",

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Henryka Zuga w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie uchwalenia Raportu z Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywa na lata 2021-2024" tj.: - tytuł uchwały otrzymuje brzmienie :" w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" - za lata 2017-2018", - paragraf 1 otrzymuje brzmienie :"1. Uchwala się Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" - za lata 2017-2018". (12:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Stanisław Grzesik, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Teresa Czaja

w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" - za lata 2017-2018

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIV/100/2020 w sprawie uchwalenia Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" - za lata 2017-2018, (12:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Piotr Rasztar, Stanisław Grzesik, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Teresa Czaja

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Grzesik, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Teresa Czaja

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XIV/101/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (12:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Damian Hutsch, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Stanisław Grzesik
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Teresa Czaja

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XIII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27.12.2020r. (13:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Belka, Teresa Czaja


Zakończono sesję (13:02:05)