Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów ze szkół biorących udział w projekcie „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim”

Strona archiwalna

 

RPO+OP+EFS.jpeg

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów ze szkół biorących udział w projekcie „Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim”

Data publikacji: 12.02.2020

Termin składania ofert

do dnia 21-02-2020 godz. 13:00

Numer ogłoszenia

1232442

Status ogłoszenia

Zakończone

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W prowadzonych postępowaniach wybrana została oferta złożona przez:
Zadanie nr 1, 2, 3, 7
Innovaspal Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., Aleja Krakowska 137, 02-180 Warszawa, data wpływu 21.02.2020 r.
Zadanie nr 1 - 3010,00 zł
Zadanie nr 2 - 3740,00 zł
Zadanie nr 3 - 2460,00 zł
Zadanie nr 7 - 3550,00 zł
W/w Wykonawca spełnia warunki określone w ogłoszeniu i zgodnie z przyjętymi kryteriami oferta uzyskała największą ilość punktów
Zadanie nr 4, 5, 6, 8, 9
Centrum Szkoleń Miko Sp. z o.o., Rosochy 43A, 46-320 Praszka, data wpływu 21.02.2020 r.
Zadanie nr 4 - 5500,00 zł
Zadanie nr 5 - 9350,00 zł
Zadanie nr 6 - 28000,00 zł
Zadanie nr 8 - 6490,00 zł
Zadanie nr 9 - 7080,00 zł
W/w Wykonawca spełnia warunki określone w ogłoszeniu i zgodnie z przyjętymi kryteriami oferta uzyskała największą ilość punktów
Zadanie nr 10
CAD Planet, ul. Dowborczyków 25, bud. C, lok. 3, 90-019 Łódź, data wpływu 21.02.2020 r. - 4200,00 zł
W/w Wykonawca spełnia warunki określone w ogłoszeniu i zgodnie z przyjętymi kryteriami oferta uzyskała największą ilość punktów
Zadanie nr 11
Postępowanie zostaje unieważnione.
Na realizację zadania Zamawiający przeznaczył 2 800,00 zł

Pełna lista podmiotów

Zadanie nr 1
1) Info-Biz Profesjonalna Edukacja, Grudziądz,
2) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp. z o.o., Opole,
3) Art Color Models Jolanta Kucharzyk, Rzeszów,
4) Aesthetic Szkoła Wizażu i Stylizacji Małgorzata Matysiak-Dunia, Lublin,
5) Innovaspal Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., Warszawa,
6) Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz, Pabianice,
Zadanie nr 2
1) Info-Biz Profesjonalna Edukacja, Grudziądz,
2) Chomat Tomasz Choma, Tarnowskie Góry,
3) Innovaspal Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., Warszawa,
4) Sannort Sp. z o.o., Sandomierz,
5) All-In Waldemar Mucha, Rzeszów,
6) Bar Mobilny Grzegorz Miąc, Pałecznica Kolonia
7) Coctailshow Rafał Wraga, Leśna,
Zadanie nr 3
1) Corriere Caffe Sp. z o.o., Chorzów,
2) Info-Biz Profesjonalna Edukacja, Grudziądz,
3) Atut Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe, Olsztyn,
4) Chomat Tomasz Choma, Tarnowskie Góry,
5) Innovaspal Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., Warszawa,
6) Sannort Sp. z o.o., Sandomierz,
7) All-In Waldemar Mucha, Rzeszów,
8) Coctailshow Rafał Wraga, Leśna,
Zadanie nr 4
1) Efekt Kamil Proksa, Bielsko-Biała;
2) Info-Biz Profesjonalna Edukacja, Grudziądz,
3) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp. z o.o., Opole,
4) Professional Gracjan Grela, Opole,
5) Centrum Szkoleń Miko Sp. z o.o., Rosochy 43A,
Zadanie nr 5
1) Efekt Kamil Proksa, Bielsko-Biała;
2) Info-Biz Profesjonalna Edukacja, Grudziądz,
3) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp. z o.o., Opole,
4) Professional Gracjan Grela, Opole,
5) Centrum Szkoleń Miko Sp. z o.o., Rosochy 43A,
Zadanie nr 6
1) Centrum Szkoleń Miko Sp. z o.o., Rosochy 43A,
Zadanie nr 7
1) Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała, Kraków,
2) Info-Biz Profesjonalna Edukacja, Grudziądz,
3) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp. z o.o., Opole,
4) Innovaspal Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., Warszawa,
5) Sannort Sp. z o.o., Sandomierz,
6) Bar Mobilny Grzegorz Miąc, Pałecznica Kolonia
7) Coctailshow Rafał Wraga, Leśna,
Zadanie nr 8
1) Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała, Kraków,
2) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp. z o.o., Opole,
3) Professional Gracjan Grela, Opole,
4) Centrum Szkoleń Miko Sp. z o.o., Rosochy 43A,
Zadanie nr 9
1) Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała, Kraków,
2) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp. z o.o., Opole,
3) Professional Gracjan Grela, Opole,
4) Centrum Szkoleń Miko Sp. z o.o., Rosochy 43A,
Zadanie nr 10
1) Centrum Szkoleniowe Omega Łukasz Dybała, Kraków,
2) Kompugraf Salon Grafiki Komputerowej s.c. Krzysztof Orlof, Małgorzata Orlof, Kraków,
3) Towarzystwo Oświatowo-Naukowe Inter-Wiedza Sp. z o.o., Opole,
4) BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz, Białystok,
5) Procad SA, Gdańsk,
6) CAD Planet, Łódź,
7) Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz, Pabianice
Zadanie nr 11
1) Innovaspal Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o.,

Treść ogłoszenia została zmieniona

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji - Dotyczy tylko zadania nr 10 - Kurs AutoCad
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto – 95%
Jakość usług – 5%
Cena brutto
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:
Cena minimalna/Cena badana x 95
Jakość usług:
Jakość usług realizowanych przez Wykonawcę ocenione będzie na podstawie oświadczenia zawartego przez Wykonawców w formularzu oferty w następujący sposób:
- posiadanie przez Wykonawcę realizującego szkolenie Akredytacji Kuratorium Oświaty w zakresie kursu, o który się ubiega lub/i posiadanie statusu umożliwiającego prowadzenia autoryzowanych szkoleń AutoCad – 5 punktów,
- brak akredytacji – 0 punktów.
Kryteria oceny ofert dla pozostałych zadań, pozostają bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

Zespół Szkół w Gorzowie – sekretariat, ul. Byczyńska 9, 46–310 Gorzów Śląski,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres.
Elektronicznie:
e-mail: r.halski@powiatoleski.pl
Termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2020 r. godz. 13:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.halski@powiatoleski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Halski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

34 3597833, 35, 37 wew. 581

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla uczniów z Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie.
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 zadań:
Zadanie nr 1 – Kurs stylizacji paznokci;
Zadanie nr 2 – Kurs barmana;
Zadanie nr 3 – Kurs baristy;
Zadanie nr 4 – Kurs operatora wózka jezdniowego ZS w Gorzowie;
Zadanie nr 5 – Kurs operatora wózka jezdniowego ZSEiO w Oleśnie;
Zadanie nr 6 – Kurs spawacza;
Zadanie nr 7 – Kurs kelnerski;
Zadanie nr 8 – Kurs obsługi suwnic;
Zadanie nr 9 – Kurs operatora żurawia HDS;
Zadanie nr 10 – Kurs AutoCad;
Zadanie nr 11 – Kurs animatora czasu wolnego;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do ogłoszenia

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Organizacja szkoleń zawodowych jest niezbędna do realizacji projektu Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Organizacja szkoleń zgodnie z załącznikami OPZ do ogłoszenia

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie nr 1, 3, 4, 5, 7: 1 marca – 30 kwietnia 2020 r.
Zadanie nr 2: 1 kwietnia – 31 maja 2020 r.
Zadanie nr 6, 8, 9: 1 marca – 31 maja 2020 r.
Zadanie nr 10: 1 kwietnia – 19 czerwca 2020 r.
Zadanie nr 11: 1 marca – 19 czerwca 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

PDFPytania i odpowiedzi 2.pdf (343,25KB)

PDFWyjaśnienia.pdf (337,89KB)

PDFPytania i odpowiedzi.pdf (338,04KB) - nieaktualne

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Doświadczenie Wykonawcy
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usług polegających na przeprowadzeniu szkoleń grupowych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, dla grupy co najmniej:
Zadanie 1, 2, 3: 5 osób,
Zadanie 4-11: 10 osób

Warunki zmiany umowy

określone w projekcie umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia formularza wykazu usług – załącznik nr 3 do Ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto – 95%
Jakość usług – 5%
Cena brutto
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

Cena minimalna/Cena badana x 95

Jakość usług:
Jakość usług realizowanych przez Wykonawcę ocenione będzie na podstawie oświadczenia zawartego przez Wykonawców w formularzu oferty w następujący sposób:
- posiadanie przez Wykonawcę realizującego szkolenie Akredytacji Kuratorium Oświaty w zakresie kursu, o który się ubiega – 5 punktów,
- brak akredytacji – 0 punktów.

Suma punktów w kryterium cena + jakość usług

Wykluczenia

Wykonawcy nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT OLESKI

Adres

Jana Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343597833

Fax

343597845

NIP

5761575840

Tytuł projektu

Szkolimy zawodowo w Powiecie Oleskim

Numer projektu

RPOP.09.02.01-16-0004/17-00