Przejdź do treści strony WCAG

Porzadek XV sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 27.02.2020r.

Termin: 27.02.2020, g. 11:00

Miejsce: Sala obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/93/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2020,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII.93.2019 z dnia 27.12.2019r. ( budżet na 2020 r.).pdf

  2. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI/28/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI.28.2019 z dnia 27.04.2019r. ( pożyczka w WFOŚiGW).pdf

  3. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf

  4. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII.94.2019 z dnia 27.12.2019r. (wpf).pdf

 5. Wolne wnioski i interpelacje.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Zakończenie sesji.