Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XV sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27.02.2020r.

Imienne wykazy głosowań z XV sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27.02.2020r.

Obrady rozpoczęto 2020-02-27 o godz. 11:05:33, a zakończono o godz. 12:20:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Krzysztof Chudzicki
 5. Tomasz Szymański
 6. Piotr Rasztar
 7. Sylwia Kus
 8. Jacek Wróbel
 9. Barbara Kaczmarczyk
 10. Teresa Czaja
 11. Dionizy Brylka
 12. Krzysztof Antonowicz
 13. Henryk Zug
 14. Janusz Wojczyszyn
 15. Ewa Cichoń
 16. Damian Hutsch
 17. Teresa Gielsok

Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. (11:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Roland Fabianek, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/93/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2020,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XV/102/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/93/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2020 (11:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI/28/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XV/103/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI/28/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (11:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XV/104/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (11:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (11:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XV/105/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (11:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XIV/2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 27.01.2020r. (12:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Damian Hutsch
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Grzesik


Zakończono sesję (12:20:45)