Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego

                                                                                          Olesno, dnia 3 marca 2020 r.

OŚR.6343.7.2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) Starosta Oleski zawiadamia, że postępowanie administracyjne wszczęte w związku z pismem z dnia 10 grudnia 2019 r. Wójta Gminy Zębowice z siedzibą w Zębowicach przy ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, w sprawie likwidacji Gminnej Spółki Wodnej w Zębowicach, zostało zakończone.                    

W związku z powyższym strony postępowania mają prawo, przed wydaniem decyzji, zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w niniejszej sprawie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Starostwa, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można wnieść w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.