Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego

                                                                                          Olesno, dnia 3 marca 2020 r.

OŚR.6343.7.2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) Starosta Oleski zawiadamia, że postępowanie administracyjne wszczęte w związku z pismem z dnia 10 grudnia 2019 r. Wójta Gminy Zębowice z siedzibą w Zębowicach przy ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, w sprawie likwidacji Gminnej Spółki Wodnej w Zębowicach, zostało zakończone.                    

W związku z powyższym strony postępowania mają prawo, przed wydaniem decyzji, zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w niniejszej sprawie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Starostwa, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można wnieść w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-03-2020
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • opublikowano:
  16-03-2020 10:37
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • zmodyfikowano:
  16-03-2020 10:40
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
  odwiedzin: 159
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl