Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikat Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Oleśnie

  

Zgodnie z ustawą z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. poz. 568 ) PZOoN w Oleśnie

Informuje osoby zainteresowane wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, że z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 :

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
A. upłynęła w okresie od dnia 9 grudnia 2019 r. , (a osoby złożyły wnioski o nowe orzeczenia) zachowują ważność do upływu 60-tego dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
B. upływa od dnia 8 marca 2020 r. zachowuje ważność do upływu 60-tego dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii


W związku z powyższym karty parkingowe zachowują ważność do upływu 60-tego dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Karty parkingowe wydane dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się zachowują ważność do 60-tego dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Przedłużenie orzeczeń i kart parkingowych, o których mowa powyżej następuje z mocy prawa, tj. bez konieczności składania wniosków o wydanie stosownego orzeczenia lub karty parkingowej.
 


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 34 / 359 - 83 -88