Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR DO PROGRAMU KOREKCYJNO- EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA ROK 2020.

INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU KOREKCYJNO- EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA
ROK 2020.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie informuje, że Uchwałą nr XVI/106/2020 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 kwietnia 2020r. został przyjęty do realizacji w Powiecie Oleskim program korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Adresatami niniejszego programu są pełnoletnie osoby stosujące przemoc w rodzinie
 z terenu powiatu oleskiego lub z innego powiatu, gdzie wskazano PCPR w Oleśnie do odbycia programu korekcyjno-edukacyjnego w wyroku sądowym. Warunkiem przystąpienia do programu jest uznanie osobistej odpowiedzialności za stosowanie przemocy w rodzinie.

Uczestnikami programu mogą być:

  1. osoby samodzielnie zgłaszające się,
  2. osoby skierowane przez instytucje i organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, takie jak:
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,
  • Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu oleskiego,
  • Policja,
  • Prokuratura,
  • Sąd,
  • Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
  • Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.

Program realizowany będzie w okresie od maja do grudnia 2020r. ze średnią częstotliwością 3 spotkań w miesiącu w godzinach popołudniowych, przy uczestnictwie osób do których jest kierowany.

Pierwsze spotkanie zaplanowane jest w dniu 20 maja 2020 r. o godzinie 15 ¹º,  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8. Będzie miało ono charakter indywidualny celem rozpoznania diagnostycznego.

Informacji w sprawie programu można uzyskać  pod numerami telefonów 34/35 05 125, 34/37 50 031 lub 501 581 147 od poniedziałku do piątku w godz. 7ºº-15 ºº .