Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XVI sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30.04.2020r.

Imienne wykazy głosowań z XVI sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30.04.2020r.

Obrady rozpoczęto 2020-04-30 o godz. 11:27:24, a zakończono o godz. 12:30:31 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Janusz Wojczyszyn
 16. Ewa Cichoń
 17. Damian Hutsch
 18. Teresa Gielsok

Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. (11:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Henryk Zug, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2020,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVI/106/2020 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2020. (11:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Stanisław Belka, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2020 rok,

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XVI/107/2020 w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2020 rok. (11:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2019,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVI/108/2020 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2019. (11:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Teresa Gielsok, Krzysztof Antonowicz, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcia pieczy zastępczej - III edycja”,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVI/109/2020 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcia pieczy zastępczej - III edycja”. (12:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Teresa Czaja, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVI/110/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (12:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Henryk Zug, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVI/111/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (12:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Jacek Wróbel, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Podjęcie decyzji w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Powiatu w Oleśnie do składu komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

Głosowanie w sprawie wskazania Pana Rolanda Fabianka na przedstawiciela Rady Powiatu w Oleśnie do składu komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. (12:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Roland Fabianek, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XV/2020 z sesji odbytej w dniu 27.02.2020r. (12:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (18):
  Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Janusz Wojczyszyn, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stanisław Grzesik


Zakończono sesję (12:30:31)