Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XVII sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28.05.2020r.

Obrady rozpoczęto 2020-05-28 o godz. 11:07:41, a zakończono o godz. 11:50:14 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Dionizy Brylka
 12. Krzysztof Antonowicz
 13. Henryk Zug
 14. Janusz Wojczyszyn
 15. Ewa Cichoń
 16. Damian Hutsch
 17. Teresa Gielsok

Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 4 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem (11:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Janusz Wojczyszyn, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. (11:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Sylwia Kus, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Krzysztof Antonowicz, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Leszek Kałwak, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Stanisław Belka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwał Nr XVII/112/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (11:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Ewa Cichoń, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 4 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVII/113/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 4 lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy z równoczesnym odstąpieniem od przeprowadzenia przetargu na najem. (11:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Henryk Zug, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Leszek Kałwak, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XVI/2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 30.04.2020r. (11:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja


Zakończono sesję (11:50:14)