Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek XVIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 25.06.2020r.

Termin: 25.06.2020, g. 11:00

Miejsce: Posiedzenie zdalne

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.
 4. 4. Debata nad raportem o stanie Powiatu Oleskiego za 2019 rok.

  PDFRaport o stanie Powiatu Oleskiego za 2019 rok.pdf (905,70KB)

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

  PDFProjekt Uchwały RP w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf (98,82KB)

 6. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok:
  1. 6.1. zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2019 rok;

   PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.pdf (195,66KB)

   PDFBilans z wykonania budżetu jst.pdf (123,68KB)

   PDFInformacja dodatkowa.pdf (521,74KB)

   PDFRachunek zysków i strat jednostki.pdf (137,88KB)

   PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (125,60KB)

  2. 6.2. zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok;

   PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2019r..pdf (2,80MB)

   PDFSprawozdania roczne zoz-ów.pdf (438,93KB)

  3. 6.3. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2019 rok;

   PDFInformacja o stanie mienia.pdf (422,03KB)

  4. 6.4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok;

   PDFOpinia RIO.pdf (148,42KB)

  5. 6.5. opinie Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok i sprawozdania finansowego za 2019 rok;

   PDFUchwała Komijsi Rewizyjnej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu finansowym, wykonaniu budżetu i informacji o stanie mienia Powiatu Oleskiego za 2019 rok.pdf (44,67KB)

   PDFUchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu w Oleśnie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf (41,87KB)

  6. 6.6. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;

   PDFOpinie RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.pdf (164,73KB)

  7. 6.7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok.pdf (102,28KB)

  8. 6.8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf (103,19KB)

 7. 7. Podjęcie uchwał:
  1. 7.1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, badania sprawozdania finansowego, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2019,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za 2019 rok.pdf (6,20MB)

  2. 7.2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2019,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2019.pdf (3,49MB)

  3. 7.3. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za 2019 rok,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za 2019 rok.pdf (1,36MB)

  4. 7.4. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (2,98MB)

  5. 7.5. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu.pdf (2,68MB)

  6. 7.6. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od.pdf (654,53KB)

  7. 7.7. w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadpodstawowej w powiecie oleskim o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Dobrodzieniu,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadpodstawowej w powiecie oleskim o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Dobrodzieniu.pdf (965,96KB)

  8. 7.8. w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadpodstawowej w powiecie oleskim o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Oleśnie,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadpodstawowej w powiecie oleskim o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Oleśnie.pdf (683,86KB)

  9. 7.9. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (3).pdf (594,91KB)

  10. 7.10. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII.94.2019 z dnia 27.12.2019r. (3).pdf (973,35KB)

 8. 8. Wolne wnioski i interpelacje.
 9. 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr XVII z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28.05.2020r..pdf (351,87KB)

 10. 10. Zakończenie sesji.