Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań na XVIII sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 25.06.2020r.

Obrady rozpoczęto 2020-06-25 o godz. 11:25:10, a zakończono o godz. 13:12:54 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Teresa Czaja
 12. Dionizy Brylka
 13. Krzysztof Antonowicz
 14. Henryk Zug
 15. Ewa Cichoń
 16. Damian Hutsch
 17. Teresa Gielsok

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu o uzupełnienie porządku na sesję o dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: Kształcimy kompleksowo i nowocześnie. (11:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Roland Fabianek, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Teresa Czaja, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad (11:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Henryk Zug, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVIII/114/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Oleśnie (11:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Jacek Wróbel, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Kordian Poniatowski, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Teresa Czaja, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVIII/115/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2019 rok (12:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Teresa Czaja, Sylwia Kus, Stanisław Belka, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVIII/116/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie. (12:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Teresa Czaja, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVIII/117/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, badania sprawozdania finansowego i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2019 (12:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVIII/118/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2019 (12:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Roland Fabianek, Henryk Zug, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały nr XVIII/119/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za 2019 rok (12:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVIII/120/2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (12:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Henryk Zug, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVIII/121/2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli (12:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Krzysztof Antonowicz, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XVIII/122/2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie (12:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XVIII/123/2020 w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadpodstawowej w powiecie oleskim o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Dobrodzieniu (12:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Chudzicki, Stanisław Belka, Henryk Zug, Sylwia Kus, Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Dionizy Brylka, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XVIII/124/2020 w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadpodstawowej w powiecie oleskim o nazwie Branżowa Szkoła II Stopnia w Oleśnie (12:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Henryk Zug, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Ewa Cichoń, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Leszek Kałwak, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Damian Hutsch, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego. (12:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Dionizy Brylka, Stanisław Belka, Damian Hutsch, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Henryk Zug, Teresa Czaja, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVIII/125/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Barbara Kaczmarczyk, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Teresa Czaja, Henryk Zug, Ewa Cichoń, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego. (12:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Henryk Zug, Roland Fabianek, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Tomasz Szymański, Ewa Cichoń, Krzysztof Antonowicz, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Teresa Czaja, Piotr Rasztar
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVIII/126/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (13:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Dionizy Brylka, Krzysztof Chudzicki, Barbara Kaczmarczyk, Henryk Zug, Leszek Kałwak, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Teresa Czaja, Damian Hutsch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XVIII/127/2020 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: Kształcimy kompleksowo i nowocześnie. (13:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Sylwia Kus, Dionizy Brylka, Krzysztof Antonowicz, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Damian Hutsch, Barbara Kaczmarczyk, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XVII/2020 z sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 25.06.2020r. (13:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Henryk Zug, Roland Fabianek, Jacek Wróbel, Kordian Poniatowski, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Krzysztof Antonowicz, Ewa Cichoń, Dionizy Brylka, Leszek Kałwak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Janusz Wojczyszyn


Zakończono sesję (13:12:54)