Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zgłoszeniach dotyczących budowy: - kopia

- wolno stojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, których obszar oddziaływania miesci się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
- wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
- sieci: elektroenergrtycznych obejmujacych napiecie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych.

Lp. Numer ewidencyjny Imię
i Nazwisko
lub
nazwa inwestora
Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja
o braku wniesienia sprzeciwu
1. AB.6743.598.II.2015

GOŁDYN                   Justyna               Dariusz

        

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem

Goła

        brak          sprzeciwu
2. AB.6743.608.IV.2015 GMINA RADŁÓW rozbudowa sieci wodociagowej Radłów
ul. Długa
     brak    sprzeciwu
3. AB.6743.611.I.2015

KUS

Violetta i Jerzy

rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Świercze      ul. Studnitza

    brak sprzeciwu
4. AB.6743.618.III.2015 GMINA RUDNIKI budowa napowietrznej linii nN  0,4 kV oświetlenia drogowego Słowików     brak sprzeciwu
5. AB.6743.626.VI.2015 GMINA DOBRODZIEŃ budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego Pludry         ul. Piaskowa     brak sprzeciwu
6. AB.6743.627.VI.2015 GMINA DOBRODZIEŃ budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego

Pludry         ul. Skośna

    brak sprzeciwu
7. AB.6743.643.IV.2015 GMINA RADŁÓW budowa linii napowietrznej nN   0,23 kV oświetlenia ulicznego Sternalice     wniosek    wycofano
8. AB.6743.651.VII.2015

TAURON Dystrybucja SA

budowa odcinka elekreoenergetycznej linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV wraz z przyłączami Radawie,         ul. Główna       i Stawowa   brak sprzeciwu
     

       2 0 1 6

     
1.

AB.6743.16.I.2016

01.02.2016r.

MUSZYŃSKI   Michał i Marta

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Świercze      

ul. Broniecka

 

brak sprzeciwu

 

2. 

AB.6743.54.V.2016

03.03.2016r.

MICHALSKA  Agnieszka i Adam nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Kowale, ul.Wieluńska 8   brak sprzeciwu
3.

AB.6743.55.VII.2016

03.03.2016r.

TAURON Dystrybucja SA

 

budowa odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączem

Radawie,

ul. Główna

  brak sprzeciwu
4.

AB.6743.57.I.2016

04.03.2016

SZYMAŃSKI  Mareki i Ilona budowa sieci wodociągowej

Wojciechów

ul. Kluczborska

  brak sprzeciwu
5.

AB.6743.113.IV.2016

12.04.2016

GMINA RADŁÓW budowa napowietrznej linii niskiego napięcia 0,23kV oświetlenia ulicznego Sternalice   brak sprzeciwu
6. AB.6743.179.III.2016
11.05.2016 

TAURON Dystrybucja SA  

budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV

Mirowszczyzna

dz. nr  302/8, 302/5, 135, 302/7

  brak sprzeciwu
7.

AB.6743.209.II.2016

31.05.2016

WERNER  Renata nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Jamy 11   wniosek wycofano
8.

AB.6743.235.IV.2016

10.06.2016

GMINA RADŁOW budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z punktem oświetlenia ulicznego

Sternalice

dz.nr 320, 71, 70, 69

  brak sprzeciwu
9.

AB.6743.288.II.2016

12.07.2016

SACHTA  Agnieszka budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i wlz

Gorzów Ślaski

ul. Chopina

  brak sprzeciwu
10.

AB.6743.311.III.2016

25.07.2016

GRZYBEK Przemysław

ŁĘGOSZ-GRZYBEK  Łucja

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Żytniów    wniosek wycofano
11.

AB.6743.329.I.2016

02.08.2016

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie budowa sieci wodociągowej

Olesno

ul. Sosnowa, Siedem Źródeł

  brak sprzeciwu
12.

AB.6743.343.I.2016

16.08.2016

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie budowa sieci wodociągowej

Wysoka

  brak sprzeciwu
13.

AB.6743.390.I.2016

12.09.2016r.

GMINA OLESNO budowa odcinka elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,23 kV oświetlenia ulicznego wraz z punktem oświetleniowym

Bodzanowice

ul. Leśna

dz.nr 729/414, 172

  brak sprzeciwu
14.

AB.6743.403.II.2016

26.09.2016r.

SZIRCH           Waldemar      Renata

budynek mieszkalny jednorodzinny

Pawłowice

dz.nr 166/2

   brak sprzeciwu
15.

AB.6743.477.IV.2016

28.10.2016

GMINA RADŁÓW elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,23 kV wraz z punktami oświetlenia ulicznego drogi powiatowej

Radłów ul. Oleska

dz. nr 1125/1, 396, 390,
394, 386, 387

   brak sprzeciwu
             2 0 1 7      
 1.   

AB.6743.14.I.2017

25.01.2017

LIBERA  Ewelina

sieć wodociągowa o dł. 153 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 143 m

 

Olesno ul.Dobrodzieńska

dz.nr 5271, 5416/3, 5290/6

  brak sprzeciwu
2.

AB.6743.15.II.2017

26.01.2017

TĘCZA  Ryszard

             Danuta

rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Gorzów Śląski ul.Powstańców Śl. 2

dz. nr 1470

  wniosek wycofano
3.

AB.6743.22.I.2017

03.02.2017

GMINA OLESNO

sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Olesno, ul. Budowlanych

dz. nr 1108, 1109, 1206, 1207

  brak sprzeciwu
4.

AB.6743.23.I.2017

03.02.2017

GMINA OLESNO

sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Olesno, ul. Murka

dz. nr 1739, 1740, 1741

  brak sprzeciwu
5.

AB.6743.27.I.2017

17.02.2017

GMINA OLESNO sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Olesno ul.Sienkiewicza

dz.nr 458/2, 457, 456

  brak sprzeciwu
6.

AB.6743.28.I.2017

17.02.2017

GMINA OLESNO sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Olesno ul. Sądowa

dz. nr 1849, 1850/2, 1853, 1855,
1856

  brak sprzeciwu
7.

AB.6743.62.I.2017

22.03.2017

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI sieć wodociągowa rozdzielcza

Zdziechowice

dz. nr 749, 759, 657, 669, 733

  brak sprzeciwu
8.

AB.6743.107.III.2017

27.04.2017

NAMYŚLAK

Wiesław

budynek mieszkalny jednorodzinny

Cieciułów

dz. nr 428

  brak sprzeciwu
9.

AB.6743.174.III.2017

19.06.2017

KLUSKA Mirosłsw rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bobrowa 

dz. nr 64

 

wniosek wycofano

10.07.2017r.

10.

AB.6743.178.I.2017

20.06.2017

GMINA OLESNO budowa odcinka elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,23 kV oświetlenia ulicznego

Borki Wielkie

ul. Leśna

dz.nr 87/7,138/7,6,408/1,411/1,420/1,
272/1,274/1

 

brak sprzeciwu

 

11.

AB.6&43.265.I.2017

07.09.2017

GMINA OLESNO budowa odcinka elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,23 kV oświetlenia ulicznego wraz z punktami oświetleniowymi wraz z demontażem odcinka elektroenergetycznej sieci nN

Olesno

ul. Paulinki

dz. nr 450

  brak sprzeciwu
12.

AB.6743.288.VI.2017

04.10.2017r.

GMINA DOBRODZIEŃ

Plac Wolności 1

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego

Bzinica Stara ul,. Mostowa

dz. nr 145, 312/81, 180/81,
181/81

  brak sprzeciwu
13.

AB.6743.289.VI.2017

04.10.2017

GMINA DOBRODZIEŃ

Plac Wolności 1

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego 

Zwóz ul. Bielowcowa 

dz. nr 184/18, 27

  brak sprzeciwu
14.

AB.6743.296.I.2017

11.10.2017r.

GMINA OLESNO

ul. Pieloka 21

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego

Leśna

dz. nr 53/7, 49/28

  brak sprzeciwu
15.

AB.6743.298.VI.2017

11.10.2017r.

GMINA DOBRODZIEŃ

Plac Wolności 1

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego

 

Turza, ul. Leśna

dz. nr 212/20, 392/35

  brak sprzeciwu
16.

AB.6743.299.VI.2017

11.10.2017r.

GMINA DOBRODZIEŃ

Plac Wolności 1

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego

 

Rzędowice, ul. Górna
i Dobrodzieńska

dz. nr 422, 267/76, 399/143,
142

  brak sprzeciwu
17.

AB.6743.328.I.2017

17.11.2017r.

GMINA OLESNO budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego Leśna dz. nr 20   brak sprzeciwu
18.

AB.6&43.351.I.2017

11.12.2017

GMINA OLESNO budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego

Stare Olesno, ul. Starowiejska

dz. nr 2/2, 12, 77, 19

  brak sprzeciwu
19.

AB.6743.352.I.2017

11.12.2017

GMINA OLESNO budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetleni drogowego Olesno, ul. Pieloka dz. nr 2582   brak sprzeciwu
20.

AB.6743.353.I.2017

11.12.2017

GMINA OLESNO budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego Boroszów, dz. nr 775/79,
803/134, 797, 285/71, 754/81
  brak sprzeciwu
21.

AB.6743.358.VI>2017

15.12.2017

GMINA DOBRODZIEŃ budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego

Gosławice

ul;. Dolna dz. nr 121, 933, 934

  brak sprzeciwu
          2 0 1 8      
1.

AB.6743.17.III.2018

22.01.2018

TAURON Dystrybucja SA budowa sieci elektroenergetycznej  1kV

Nowy Bugaj

dz. nr 127/3, 128/3, 127/5

 

 

brak sprzeciwu

2.

AB.6740.20.III.2018

22.01.2018

MROZEK  Katarzyna nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalno-gospodarczy

Żytniów

dz. nr 35

  wycofanie wniosku
3,.

AB.6740.25.III.2018

25.01.2018

GMINA RUDNIKI sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

Jaworzno Bankowe,
Jaworzno Wieś, Mirowszczyzna

 

  brak sprzeciwu
4.

AB.6743.66.III.2018

07.03.2018

GMINA RUDNIKI sieć wodociągowa wraz z przyłączami Żytniów  

brak sprzeciwu

 

5.

AB.6743.84.I.2018

22.03.2018

TAURON Dystrybucja SA Częstochowa

linia kablowa 0,4 kV

 

Olesno, ul. Dobrodzieńska

dz. nr 5271, 5437/6

  brak sprzeciwu
6.

AB.6743.89.III.2018

04.04.2018

TAURON Dystrybucja SA

Kraków

linia kablowa nN - zmiana konfiguracji zasilania w istniejącej sieci niskiego napięcia Nowy Bugaj   brak sprzeciwu
7.

AB.6743.110.II.2018

17.04.2018

MAJBORSKA  Sandra budynek mieszkalny jednorodzinny

Krzyżanowice

dz. nr 213

 

brak sprzeciwu

 

8.

ab.6743.158.2018

12.06.2018

Gmina Olesno budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego

Olesno, ul. Matejki

dz. nr 4632

 

brak sprzeciwu

 

9.

AB.6743.206.I.2018

26.07.2018

DINO Polska S.A. Krotoszyn budowa linii kablowej nN

Bodzanowice, ul. Krzywa

działka nr 324/167

  brak sprzeciwu
10

AB.6743.233.II.2018

 

13.08.2018

FORTUNA Adam budynek mieszkalny jednorodzinny

Gorzów Śląski, ul. Makowa

działka nr 1909/4

  brak sprzeciwu
11

AB.6743.237.I.2018

 

21.08.2018

GMINA OLESNO

ul. Pieloka 21

odcinek sieci kanalizacji deszczowej

Świercze-Grodzisko

dz. nr. 344/19, 2313/5

 

wycofano wniosek 10.09.2018 r

12.

AB.6743.267.II.2018

12.09.2018

GMINA GORZÓW ŚL. budowa sieci kanalizacji deszczowej

Gorzów Śl. ul. Chopina-Kluczborska

dz. nr 1887/2, 1886, 1891

  brak sprzeciwu
13.

AB.6743.284.III.2018

02.10.2018

TAURON

Dystrybucja SA

budowa linii kablowej 0,4 kV

Jaworzno, Mirowszczyzna

dz. nr 818, 818a, 52/1, 203

  brak sprzeciwu
14.

AB.6743.290.I.2018

10.10.2018

ŚWIGOŃ  Bernard budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV Olesno, ul. Krasickiego
dz. nr 2708, 2710, 2711, 2712, 2713
 

wycofanie wniosku

15.

AB.6743,296.I.2018

17.10.2018 r.

ŚWIGOŃ  Bernard

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV

 

Olesno, ul. Krasickiego
dz. nr 2708, 2710, 2711, 2712, 2713
  brak sprzeciwu
16.

AB.6743.298.IV.2018

18.10.2018

GMINA RADŁÓW

sieć wodociągowa

 

Radłów, dz. nr 407/8, 409/6   brak sprzeciwu
17.

AB.6743.307.II.2018

06.11.2018

Gmina Gorzów Śląski rozbudowa sieci wodociągowej

Goła

dz. nr 213, 214, 215/1, 289/2

  brak sprzeciwu
18.

AB.6740.311.VII.2018

08.11.2018

GMINA ZĘBOWICE

budowa napowietrznej linii 0,4 kV oświetlenia drogowego

Siedliska

dz,nr 219/1, 1414/10, 220/1   brak sprzeciwu
19.

AB.6740.324.IV.2018

22.11.2018

GMINA RADŁÓW odcinek elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0.23 kV oświetlenia ulicznego Ligota Oleska dz. nr 434, 808/3, 418   brak sprzeciwu
20.

AB.6740.325.IV.2018

22.11.2018

GMINA RADŁÓW odcinek napowietrznej linii niskiego napięcia Nowe Karmonki dz. nr 859   brak sprzeciwu
21.

AB.6740.326.IV.2018

22.11.2018

GMINA RADŁÓW odcinek elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,23 kV Biskupice dz. nr 195, 212, 194, 178   brak sprzeciwu
22.

AB.6743.346.I.2018

31.12.2018

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Olesno ul. Kluczborska

dz. nr 897/2

  brak sprzeciwu
23.,

AB.6743.347.II.2018

31.12.2018

Gmina Gorzów Śl. rozbudowa sieci wodociągowej Krzyżanowice,
dz. nr 205, 212, 213, 214, 215, 241
  brak sprzeciwu

 

          2 0 1 9    

 

1.

AB.6743.25.2019

24.01.2019

SZOPA  Natalia            Krzysztof

sieć wodociągowa wraz z hydrantem

Bodzanowice, ul. Sosnowa

dz. nr 324

 

brak sprzeciwu

 

2.

AB.6743.30.2019

31.01.2019

TAURON Dystrybucja SA Kraków            ul. Podgórska 25A

budowa sieci nN ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Kozłowice Zachód wraz z przejęciem obwodu nN ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Kozłowice Wschód Kozłowice dz. nr 404/74, 423/208,
387/54, 45/44, 61, 244/27, 177, 56
  brak sprzeciwu
3.

AB.6743.38.2019

11.02.2019

GMINA DOBRODZIEŃ Plac Wolności 1

budowa kablowej linii energetycznej
niskiego napięcia oświetlenia drogowego

dz. nr 870/113,1440/123,1010/101,
1005/91,1051/68

 

brak sprzeciwu

 

4.

AB.6743.161.2019

05.06.2019

TAURON Dystrybucja SA

42-202 Częstochowa

Al. Armii Krajowej 5

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, odcinka wewnętrznej linii zasilającej nN 0,4 kV oraz rozbiórka odcinka linii napowietrznej nN 0,4 kV

Bodzanowice, ul., Kościelna

dz. nr 182, 180, 179, 2,3

  brak sprzeciwu
5.

AB.6743.165.2019

07.06.2019

GMINA RUDNIKI

ul. W.Poskiego 12

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego Jaworzno Bankowe dz. nr 565/2,
565/1, 301/4, 300/1, 299/.1, 298/1,
297/1, 296/1, 295/1, 294/1, 564/1,
367/10, 272/1, 271/3, 270/1, 268/1,
266/1, 245/3, 245/5, 243/1
  brak sprzeciwu
6.

AB.6743.226.2019

24.07.2019

GMINA OLESNO sieć elektroenergetyczna o mocy 0,4 kV Olesno, ul. Murka   brak sprzeciwu
7.

AB.6743.228.2019

25.07.2019

GMINA OLESNO sieć kanalizacji deszczowej Olesno, ul;. Leśna   brak sprzeciwu
8.

AB.6743.241.2019

02.08.2019

GMINA RUDNIKI

ul. W.Polskiego  12A

budowa sieci wodociągowej odcinek W1-W6 Słowików dz. nr 307   brak sprzeciwu
9.

AB.6743.242.2019

02.08.2019

GMINA RUDNIKI

ul.W.Polskiego 12A

budowa sieci wodociągowej

 odcinek W6-Hp3

Słowików dz. nr 307   brak sprzeciwu
10.

AB.6743.247.2019

07.08.2019

Tauron Dystrybucja S.A.

Częstochowa, al. Armii Krajowej 5

budowa odcinka elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV Kozłowice dz. nr 31, 225/30,
46/44, 202/11, 203/11
  brak sprzeciwu
11.

AB.6743.248.2019

07.08.2019

Tauron Dystrybucja S.A.

Częstochowa, al. Armii Krajowej 5

budowa odcinka elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz z rozbiórką istniejącej sieci napowietrznej Kozłowice dz. nr 98/51, 197/50,
79/50, 97/50, 270/23, 157/23,
110/16, 239/18, 238/18, 237/18,
272/18, 274/18, 235/18, 234/19,
232/19, 279/19
  brak sprzeciwu

12.

AB.6743.253.2019

13.08.2019

TAURON Dystrtybucja SA

Częstochowa, Al. Armii Krajowej 5

elektroenergetyczna sieć kablowa nN 0,4 kV Jelonki dz. nr 63/1,64/1,226/2,
66/1, 67/1,68/1, 69/1, 70/1,
71/1, 72/1, 73/1, 74/1, 226/5,75/1, 
130/.1
  brak sprzeciwu
13.

AB.6743.265.2019

23,08.2019

GMINA GORZÓW Śl. 

ul. Wojska Polskiego 15

odcinek sieci wodociągowej

Uszyce dz. nr

1060, 1147

  brak sprzeciwu
14.

AB.6743.266.2019

23.08.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Tarnów, ul. Bandrowskiego 16

sieć gazowa średniego ciśnienia wraz z przyłączem

Olesno, ul. Matejki dz. nr 

4660, 4661, 4665

 

 

brak sprzeciwu

 

15

AB.7643.276.2019

29.08.2019

ŁAPUCHA Daniel

Praszka, ul. Powstańców Śl. 21

budynek mieszkalny jednorodzinny

Rosochy dz. nr

278/7, 277

 

 

brak sprzeciwu
16.

AB.6743.280.2019

02.09.2019

 

TAURON Dystrrybucja SA

Częstochowa, ul. A. Krajowej 5

sieć elektroenergetyczna 0,4 kV Jastrzygowice, działka nr 351/214,
367/214, 358/214, 378/208, 209,
377/208, 211
  brak sprzeciwu
17.

AB.6743.302.2019

12.09.2019

TAURON Dystrybucja SA

Częstochowa,  ul. Armii Krajowej 5

linia elektroenergetyczna nN 0,4 kV napowietrzno-kablowa Żytniów dz. nr 130, 328,331/1,331/2,332,333,334a,
336/2,336/4,336/5, km.4,
1127,198,199,201/3,
201/5,201/7,203,205,206,
207,208,209,211,211a,
211/1,213,218,219/1,233/4,
238,247,253,256/2,
271,279,284,285/2,286,287,
288/2,292,294,296,
300/1,301,302,309,310,km.5 Cieciułów 475 km.1
  brak sprzeciwu
18.

AB.6743.303.2019

12.09.2019

TAURON

Dystrybucja SA

Częstochowa,    ul. Armii Krajowej 5

linia elektroenergetyczna nN 0,4 kV napowietrzno-kablowa Żytniów dz. nr 50/2, 54, 92/1, 174 km 3, 262, 274,
305, 308, 417, 418, 419/2, 420, 421, 422, 423/4,
425, 426, 427, 437/1, 443, 454, 465 km.1
 

brak sprzeciwu

 

19.

AB.6743.317.2019

24.09.2019

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

ul. Wojska Polskiego 15

rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej : Gorzów Śl - Pawłowice

Gorzów Śl. - Pawłowice, dz. nr 438, 489, 251/1,
251/2, 503 (obręb Pawłowice)

387, 386, 385, 383, 382, 379, 377, 376,
375, 372, 371, 370, 344, 

  brak sprzeciwu
20.

AB.6743.318.2019

24.09.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,

ul. Bandrowskiego 16, Tarnów

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (poniżej 0,35 MPa) wraz z dwoma przyłączami gazu w Oleśnie ul. Lawendowa Olesno, dz. nr 5000, 5271, 5289, 5437/5,
5437/6, 5437/11
  brak sprzeciwu
21.

AB.6743.331.2019

07.10.2019

TAURON Dystrybucja SA

Aleja Armii Krajowej 5

Częstochowa

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV Świercze, dz. nr 1/1, 52, 59, 3   brak sprzeciwu
22.

AB.6743.353.2019

24.10.2019

TAURON Dystrybucja SA

Kraków

Oddz. Częstochowa

Al.Armii Krajowej 5

 

budowa odcinków elektroenergetycznej sieci nN i 0,23 kV wraz z rozbiórką odcinków sieci nN 0,4 kV i 0,23 kV Gorzów Śl., dz. nr 1596, 1595, 1576, 1509,
1508, 1507, 1506, 1505, 1504, 1503, 1499,
1563/2, 1560, 1561, 1562, 1564, 1565, 1811,
1559, 1558, 1557, 1553
  brak sprzeciwu
23.

AB.6743.354.2019

28.10.2019

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Tarnów,ul. Bandrowskiego 16

sieć gazowa średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu Olesno, ul. Dobrodzieńska, dz. nr 5270,
51290/3, 5290/6, 5416/3
 

brak sprzeciwu

 

 

 

24.

AB.6743.378.2019

25.11.2019

GMINA RADŁÓW

ul. Oleska 3

sieć wodociągowa  Wichrów, dz. nr 241, 242, 248, 249,
250, 256, 257, 266
 

brak sprzeciwu

09.12.2019

              2 0 2 0      
 1., 

AB.6743.20.2020

03.02.2020

TAURON Dystrybucja SA

ul.Waryńskiego1

Opole

budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV  Zębowice, ul.Tulipanów - dz. nr 1729,
1730, 1717, 1654/1
 

brak sprzeciwu

25.02.2019 

2.

AB.6743.27.2020

12.02.2020

GMINA GORZÓW ŚL.

ul. W.Polskiego 15

rozbudowa sieci wodociągowej Gorzów Śl. dz. nr ewid. gr. 565, 566, 567, 622, 623  

brak sprzeciwu

05.03.2020

3.

AB.6743.38.2020

25.02.2020

GMINA GORZÓW ŚL.

ul. W.Polskiego 15

rozbudowa sieci wodociągowej Zdziechowice dz. nr 749, 822  

brak sprzeciwu 

19.03.2020

4.

AB.6743.41.2020

27.02.2020

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o.

Tarnów,

ul. Bandrowskiego 16

sieć gazowa niskiego ciśnienia wraz z czterema przyłączami gazu 

Olesno, ul. Murka i Sądowa

dz. nr ewid. gr. 1728/2, 1737, 1739

 

brak sprzeciwu

20.03.2020

5.

AB.6743.86.2020

17.04.2020

GMINA GORZÓW ŚL.

ul. W.Polskiego 15

przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej          w Uszycach Uszyce, dz. nr ewid..gr. 468, 482, 486, 786  

 

brak sprzeciwu

11.05.2020r.

 

6.

AB.6743.88.2020

21.04.2020

GMINA ZĘBOWICE

uI. Murka 2

budowa sieci wodociągowej Zębowice, w rejonie ul. Bratków i Tulipanów

Zębowice, ul. Bratków i Tulipanów

dz. nr ewid. gr. 1413, 1730, 1727, 1718

 

brak sprzeciwu

13.05.2020

7.

AB.6743.89.2020

21.04.2020

TAURON Dystrybucja SA

Al. Armii Krajowej 5

budowa sieci kablowej i napowietrznej nN 0,4 kV wraz z kompleksową przebudową sieci napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, rozbiórką sieci napowietrznych nN oraz budową przyłacza napowietrzno-kablowego nN 0,4 kV

Mostki dz. bnr ewid. gr. 403/3, 403/4, 404/1, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 416,  487, 442, 462/2, 464/4, 466/6, 467/9, 467/3, 469/4, 469/1, 422, 423, 481/1, 484/1, 426/4, 426/3, 426/1, 437, 438, 488, 402/2, 490, 124/1, 125/1, 330, 133/2, 133/1, 125/5, 230a, 332, 129, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 192, 192a, 193a, 245, 241/2, 241/1, 242, 244, 246, 247,

- Jaworzno - dz. nr ewid. gr. 818,

Mirowszczyzna- dz. nr ewid. gr. 77, 78, 79

 

brak sprzeciwu

13.05.2020

8.

AB.6743.122.2020

21.05.2020

TAURON Dystrybucja SA

Kraków, ul. Podgórska 25A

budowa linii kablowej 0,45 kV zasilanej ze stacji Transformatorowej CZZ50301 "Stawki Żytniowskie"

Stawki Żytniowskie

dz. nr ewid. gr. 38, 39/3, 40/5, 201a, 201, 48, 49, 46, 158, 47, 163a, 181, 182, 185, 186, 211, 189/1, 241, 219/2, 359, 220/2, 220/4, 221/1, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 230, 231,/1, 234, 235, 238, 239, 240, 280/1, 290

 

brak sprzeciwu 

15.06.2020r.

 

9.

AB.6743.141.2020

01.06.2020

"BARTYLA" Materiały Budowlane i Pokrycia Dachowe

Sp. z o.o.

Sp. Komandytowa

Chudoba 174a

Olesno, ul. Lipowa

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa przyłącza wod-kan

Olesno, ul. Lipowa dz. nr 858, 1335

 

brak sprzeciwu 

23.06.2020r.

10.

AB.6743.183.2020

24.06.2020

mdm NT

Sp. z o.o.

ul  Bestwińska 143

Bielsko-Biała

Wojciechów,

ul. Fabryczna

budowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0.4 kV dla zasilania zakładu produkcyjnego

Wojciechów, ul. Fabryczna
dz. nr ewid. gr. 180, 179/12

 

 

brak sprzeciwu

16.07.2020r.

 

11.

AB.6743.207.2020

09.07.2020

Gmina Radłów

46-331 Radłów, ul. Oleska 3

Sternalice

rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sternalice

dz. nr ewid. gr. 1217, 1033, 1052, 1053, 1057, 1058, 1067

 

 

brak sprzeciwu

31.07.2020

 

12.

AB.6743.211.2020

10.07.2020

GMINA ZĘBOWICE

46-048 Zębowice, ul. Murka 2

budowa sieci elektroenergetycznej i napięciu 0,4 kV - oświetlenie drogowe

Zębowice, ul. Opolska

dz. nr ewid. gr. 320, 317, 397

 

brak sprzeciwu

03.08.2020

13

AB.6743.212.202

10.07.2020

GMINA ZĘBOWICE

46-048 Zębowice, ul. Murka 2

budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV - oświetlenie drogowe

Radawie, ul. Stawowa 

dz nr ewid. gr. 705, 850, 709

 

brak sprzeciwu

03.08.2020

14

AB.6743.213.2020

10.07.2020

GMINA ZĘBOWICE

46-048 Zębowice, ul. Murka 2

budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV - oświetlenie drogowe

Kadłub Wolny, ul. Główna

dz. nr ewid. gr 75, 74, 181/2, 72

 

brak sprzeciwu

03.08.2020

15

AB.6743.214.2020

10.07.2020

GMINA ZĘBOWICE

46-058 Zębowice, ul. Murka 2

budowa siei elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV - oświetlenie drogowe

Kadłub Wolny, ul. Główna

dz. nr ewid. gr 934, 931, 883/1

 

brak sprzeciwu

03.08.2020

16

AB.6743.258.2020

03.08.2020

GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

46-310 Gorzów Śl. ul. Wojska Polskiego 15

rozbudowa sieci wodociągowej 

Ø 90 mm i sieci kanalizacji sanitarnej Ø  200 mm

Jamy gm. Gorzów Śląski

dz. nr ewid. gr 731/130, 15/7, 19

 

 

 

 

 

17.

AB.6743.283.2020

17.08.2020

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

budowa sieci gazu śr/c 63 PE do 0,5 MPa

Olesno, ul. Matejki

5409/4, 5394, 4661, 4643, 4647, 4651/7

   
18. 

AB.6743.284.2020

17.08.2020

TAURON Dystrybucja S.A.

42-202 Czestochowa, Al. Armii Krajowej 5

budowa sieci napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV wraz z kompleksową przebudową sieci napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej nN zasilanej ze stacji CZZ50333 Pieńki

Pieńki, obręb Żytniów,

działki 157, 156, 155, 127, 159, 160, 144 gm Rudniki

Borek, obręb Bugaj,

dziąłki 276, 401, 275, 274, 272, 174, 271, 245, 244, 270, 269, 268, 265/2, 265/1, 264/9, 255, 254/11, 254/10, 254/9, 254/8, 254/6

   

19.

AB.6743.285.2020

17.08.2020

GMINA RADŁÓW

ul. Oleska 3

budowa odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,23 kV oświetlenia ulicznego w m. Sternalice gm Radłów

Sternalice,

działki 1303, 1306, 1302, 1301, 1300

 

 

 

 

20.

AB.6743.286.2020

19.08.2020

DUON DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

Wysogotowo, ul. Serdeczna 8,

62-081 Przeźmierowo

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur polietylenowych w ul. Kluczborskiej i ul. Makowej w Gorzowie Śląskim

Gorzów Śląski

działki nr 11, 1422, 1423, 1895