Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej nr 102999 O, ul. Jaśminowej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OLESKIEGO

z dnia  02.10.2020 r.

Na podstawie art.11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

Zawiadamiam

o wszczęciu  postępowania na wniosek z dnia 17.09.2020 r. (data wpływu 18.09.2020 r.) Burmistrza Dobrodzienia Pana Andrzeja Jasińskiego działającego w imieniu Gminy Dobrodzień reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Sebastiana Wilisowskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej wraz z budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidującej sieci wodociągowej i budowie kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 102999 O w ramach zadania: „Budowa  ul. Jaśminowej w  Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Zgodnie z wnioskiem inwestycja będzie realizowana na następujących nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewidencyjnych: 1620, 1622, 1623, 1987, 2181, arkusz mapy 1, obręb ewidencyjny 0024 Dobrodzień, jednostka ewidencyjna 160801_4 Dobrodzień – miasto i działki o nr ewidencyjnych: 1624/1, 1624/2 obręb ewidencyjny 0024 Dobrodzień, jednostka ewidencyjna 160801_4 Dobrodzień – miasto.

Strony mogą się zapoznać z zamierzeniem wnioskodawcy i składać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21 (pokój nr 8), telefonicznie – tel. 34 3750621 wew. 552 lub drogą mailową:  w godzinach pracy Starostwa w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.