Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie z dnia 05.10.2020 r.

Starosta Oleski informuje wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, że pisemne zastrzeżenia do wyników weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych, zgłaszane w trybie art. 12b ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinny być kierowane, stosownie do przepisów art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), przez elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Oleśnie, utworzoną na podstawie przepisów ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2020 r. poz.346). Adres portalu: www.e-puap.gov.pl Skrzynka podawcza: /PowiatOleski/SkrytkaESP