Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek obrad XX sesji Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 29.10.2020r.

Termin: 29.10.2020, g. 12:00

Miejsce: Posiedzenie zdalne

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  DOCXSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z XIX sesji.docx (14,27KB)

  DOCXSprawozdanie z działaności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na XX sesję.docx (20,59KB)

 4. 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

  DOCXInformacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020r..docx (32,41KB)

  PDFSprawozdania zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020r..pdf (403,25KB)
  DOCXInformacja dla osób ze specjalnymi potrzebami.docx (13,66KB)
   

  DOCXSprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za I półrocze 2020 r..docx (113,26KB)

  DOCXInformacja o przebiegu wykonania planów finansowych sp zoz Powiatu Oleskiego za I półrocze 2020r..docx (14,47KB)

 5. 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Oleskiego w roku szkolnym 2019/2020.

  DOCXInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019.2020.docx (5,14MB)

 6. 6. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych: Przewodniczącego Rady Powiatu, Starosty Oleskiego, Wojewody Opolskiego, Urzędu Skarbowego w Oleśnie.
 7. 7. Podjęcie uchwał:
  1. 7.1. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie,

   DOCXProjekt Uchwały RP w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.docx (976,67KB)

  2. 7.2. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,

   DOCXProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.docx (53,70KB)

   DOCXUzasadnienie do projektu Uchwały.docx (33,11KB)

   DOCXZałącznik nr 1 do projektu Uchwały.docx (30,97KB)

   DOCXZałącznik nr 2 do projektu Uchwały.docx (22,01KB)

  3. 7.3. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.

   DOCXObjaśnienia.docx (13,36KB)

   DOCXProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Rady Poiwatu w Oleśnie Nr XIII.94.2019 z dnia 27.12.2019r..docx (12,85KB)

   DOCXZałącznik nr 1 i 2 do projektu Uchwały.docx (229,72KB)

 8. 8. Wolne wnioski i interpelacje.
 9. 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  DOCXProtokół nr XIX z sesji z dnia 28.09.2020r..docx (28,82KB)

 10. 10. Zakończenie sesji.