Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XIX sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28.09.2020r.

Imienne wykazy głosowań z XIX sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 28.09.2020r.

Obrady rozpoczęto 2020-09-28 o godz. 11:32:14, a zakończono o godz. 12:59:01 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Roland Fabianek
 2. Stanisław Belka
 3. Leszek Kałwak
 4. Kordian Poniatowski
 5. Krzysztof Chudzicki
 6. Tomasz Szymański
 7. Piotr Rasztar
 8. Sylwia Kus
 9. Jacek Wróbel
 10. Barbara Kaczmarczyk
 11. Dionizy Brylka
 12. Krzysztof Antonowicz
 13. Henryk Zug
 14. Janusz Wojczyszyn
 15. Ewa Cichoń
 16. Damian Hutsch
 17. Teresa Gielsok

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. (11:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Barbara Kaczmarczyk, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Teresa Gielsok, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Krzysztof Chudzicki, Leszek Kałwak, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIX/128/2020 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” (12:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Kordian Poniatowski, Stanisław Belka, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Roland Fabianek, Piotr Rasztar, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Leszek Kałwak, Damian Hutsch, Jacek Wróbel, Dionizy Brylka, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIX/129/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/107/2020 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2020 rok (12:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Krzysztof Antonowicz, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Roland Fabianek, Teresa Gielsok, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Damian Hutsch, Kordian Poniatowski, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Dionizy Brylka, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XIX/130/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (12:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Leszek Kałwak, Tomasz Szymański, Barbara Kaczmarczyk, Roland Fabianek, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Jacek Wróbel, Krzysztof Chudzicki, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Janusz Wojczyszyn, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Teresa Gielsok

Głosowanie w sprawie delegowania Radną Panią Ewę Cichoń i Radnego Pana Krzysztofa Chudzickiego . do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (12:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Roland Fabianek, Kordian Poniatowski, Krzysztof Chudzicki, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn, Krzysztof Antonowicz, Piotr Rasztar, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(3):
  Stanisław Grzesik, Teresa Czaja, Teresa Gielsok


Zakończono sesję (12:59:01)