Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienne wykazy głosowań z XX sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29.10.2020r.

Imienne wykazy głosowań z XX sesji Rady Powiatu w Oleśnie odbytej w dniu 29.10.2020r.

Obrady rozpoczęto 2020-10-29 o godz. 12:25:23, a zakończono o godz. 13:12:57 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Stanisław Belka
 2. Leszek Kałwak
 3. Kordian Poniatowski
 4. Krzysztof Chudzicki
 5. Tomasz Szymański
 6. Piotr Rasztar
 7. Sylwia Kus
 8. Jacek Wróbel
 9. Barbara Kaczmarczyk
 10. Teresa Czaja
 11. Dionizy Brylka
 12. Krzysztof Antonowicz
 13. Henryk Zug
 14. Janusz Wojczyszyn
 15. Ewa Cichoń
 16. Damian Hutsch
 17. Teresa Gielsok

Głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. (12:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Henryk Zug, Krzysztof Antonowicz, Sylwia Kus, Jacek Wróbel, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Teresa Gielsok, Damian Hutsch, Ewa Cichoń, Barbara Kaczmarczyk, Dionizy Brylka, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(3):
  Roland Fabianek, Stanisław Grzesik, Teresa Czaja

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XX/131/2020 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie (13:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Leszek Kałwak, Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Stanisław Belka, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Jacek Wróbel, Teresa Gielsok, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Dionizy Brylka, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Damian Hutsch, Janusz Wojczyszyn
 • BRAK GŁOSU(2):
  Roland Fabianek, Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Olesnie w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (13:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Stanisław Belka, Kordian Poniatowski, Krzysztof Antonowicz, Barbara Kaczmarczyk, Sylwia Kus, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Krzysztof Chudzicki, Tomasz Szymański, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Henryk Zug, Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Roland Fabianek, Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały Nr XX/132/2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego (13:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Leszek Kałwak, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Tomasz Szymański, Teresa Czaja, Janusz Wojczyszyn, Ewa Cichoń, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Dionizy Brylka, Sylwia Kus, Henryk Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Roland Fabianek, Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr XX/133/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego (13:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Barbara Kaczmarczyk, Kordian Poniatowski, Jacek Wróbel, Leszek Kałwak, Stanisław Belka, Sylwia Kus, Teresa Czaja, Krzysztof Antonowicz, Damian Hutsch, Teresa Gielsok, Tomasz Szymański, Krzysztof Chudzicki, Piotr Rasztar, Ewa Cichoń, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Dionizy Brylka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Roland Fabianek, Stanisław Grzesik

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XIX.2020 z dnia 28.09.2020r. (13:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Barbara Kaczmarczyk, Stanisław Belka, Krzysztof Antonowicz, Jacek Wróbel, Ewa Cichoń, Damian Hutsch, Krzysztof Chudzicki, Kordian Poniatowski, Teresa Gielsok, Piotr Rasztar, Tomasz Szymański, Leszek Kałwak, Henryk Zug, Janusz Wojczyszyn, Sylwia Kus, Dionizy Brylka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Teresa Czaja
 • BRAK GŁOSU(2):
  Roland Fabianek, Stanisław Grzesik


Zakończono sesję (13:12:57)