Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawa tabletów, wizualizerów i projektorów

Strona archiwalna

 

loga: Fundusze Europejskie Program Regionalny; Rzeczpospolita Polska; Opolskie; Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie nr 606145-N-2020 z dnia 2020-11-04 r.

Zakup i dostawa tabletów, wizualizerów i projektorów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Szkolimy kompleksowo i nowocześnie” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu z Biuletynu Zamówień Publicznych:

PDFOgłoszenie BZP.pdf (95,47KB)

Postępowanie jest prowadzone na Profilu nabywcy Powiatu oleskiego:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/392694

Wyjaśnienia:

PDFWyjaśnienia.pdf (152,45KB)
PDFOpis Przedmiotu Zamówienia-Zadanie nr 2-AKTUALIZACJĄ.pdf (156,22KB)

Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (156,72KB)

Załączniki:

PDFOpis przedmiotu zamówienia-Zadanie nr 1.pdf (147,58KB)
PDFOpis Przedmiotu Zamówienia-Zadanie nr 2.pdf (156,09KB)
PDFSIWZ.pdf (456,18KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (741,12KB)
XLSXZałącznik nr 1a - Formularz rzeczowo-cenowy.xlsx (731,59KB)
DOCXZałącznik nr 3.docx (741,60KB)
DOCXZałącznik nr 4.docx (739,47KB)
PDFZałącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf (246,70KB)
 

Gorzów Śląski, 17 listopada 2020 roku

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający – Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa tabletów, wizualizerów i projektorów

Zadanie nr 1 – Tablety

nr oferty

Wykonawca

cena

Punkty za cenę

Termin dostawy

Punkty za termin

Przedłużenie gwarancji

Punkty za gwarancję

Punkty łącznie

1

MPC Paweł Oleksiewicz

ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno

8 898,44 zł

60

1 dzień

20

12 m-cy

20

100

2

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak

Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

Oferta odrzucona

3

Grupa MAC SA

ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

Oferta odrzucona 

4

13p Sp. z o.o.

ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław

10 424,99 zł

51,21

7 dni

2,86

12 m-cy

20

74,07

5

ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz S.J

ul. Kośnego 50, 45-372 Opole

8 985,15 zł

59,42

1 dzień

 20

12 m-cy

20

99,42

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wybrana została oferta złożona przez:

MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno

W/w Wykonawca spełnia warunki określone w SIWZ i zgodnie z przyjętymi kryteriami oferta uzyskała największą ilość punktów.

Zadanie nr 2 – Urządzenia multimedialne

nr oferty

Wykonawca

cena

Punkty za cenę

Termin dostawy

Punkty za termin

Przedłużenie gwarancji

Punkty za gwarancję

Punkty łącznie

1

MPC Paweł Oleksiewicz

ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno

19 019,87 zł

46,10

1 dzień

20

12 m-cy

20

86,10

2

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak

Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

Oferta odrzucona 

3

Grupa MAC SA

ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

Oferta odrzucona

4

13p Sp. z o.o.

ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław

18 081,00 zł

48,49

7 dni

2,86

12 m-cy

20

71,35

5

ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz S.J

ul. Kośnego 50, 45-372 Opole

14 612,40 zł

60

1 dzień

20

12 m-cy

20

100

6

Projekcja Sp. z o.o.

ul. Zwycięska 20A, 53-033 Wrocław

16 174,50 zł

54,21

14 dni

1,43

12 m-cy

20

75,64

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wybrana została oferta złożona przez:

ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz S.J, ul. Kośnego 50, 45-372 Opole

W/w Wykonawca spełnia warunki określone w SIWZ i zgodnie z przyjętymi kryteriami oferta uzyskała największą ilość punktów.