Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UWAGA!! WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW!!

Decyzją Zarządu PFRON wydłużony został termin składania wniosków i realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi " w Module III do dnia 16 listopada 2020r. oraz zwiększony został zakres świadczonej pomocy.

Pomoc ta udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie 09.03.2020r. - 16.11.2020r. możliwość korzystania ( przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej- w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Maksymalna wysokość pomocy to 500zł/ miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym, że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 5 miesięcy.