Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek obrad XXII sesja Rady Powiatu w Oleśnie w dniu 30.12.2020r.

Termin: 30.12.2020, g. 11:00

Miejsce: Posiedzenie zdalne

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. 2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oleśnie w okresie między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu w Oleśnie.

  DOCXSprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Powiatu z XXI sesji.docx (14,48KB)

  DOCXSprawozdanie z działaności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami na XXII sesję.docx (27,30KB)

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2021:
  1. a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej;

   PDFProjekt uchwały RP w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2021 rok.pdf (192,76KB)

   PDFZał. 1.pdf (187,83KB)

   PDFZał. 2.pdf (186,66KB)

   PDFZał. 3.pdf (205,93KB)

   PDFZał. 4.pdf (355,78KB)

   PDFZał. 5.pdf (129,82KB)

   PDFZał. 6.pdf (150,81KB)

   PDFZał. 7.pdf (157,57KB)

   PDFZał. 8.pdf (135,17KB)

   PDFZał. 9.pdf (132,96KB)

   PDFZał. 10.pdf (129,60KB)

   PDFPismo w sprawie wyjaśnień do RIO w Opolu w sprawie błędów pisarskich uzasadnieniu do projektu budzetu (podpisany).pdf (38,00KB)

   DOCXPismo w sprawie wyjaśnień do RIO w Opolu w sprawie błędów pisarskich uzasadnieniu do projektu budzetu.docx (14,88KB)

   DOCXWniosek Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autoporawek do projektu Uchwały RP w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na2021r..docx (15,74KB)

  2. b. odczytanie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących lub zastępców;
  3. c. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
  4. d. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosku Komisji Budżetu i Finansów;
  5. e. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
  6. f. głosowanie nad uchwałą budżetową.
 5. 5. Podjęcie uchwał:
  1. a. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego,

   DOCXWniosek Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia autoporawek do projektu Uchwały RP w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.docx (14,45KB)

   PDFProjekt uchwały RP w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.pdf (7,17MB)

  2. b. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego,

   PDFZał.2 do projektu uchwały.pdf (151,99KB)

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (527,89KB)

   PDFUzasadnienie do projektu uchwały.pdf (176,09KB)

   PDFZał. 1 do projektu uchwały.pdf (301,60KB)

  3. c. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII.94.2019 z dnia 27.12.2019r. (wpf).pdf (3,89MB)

  4. d. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego w 2021 roku,

   PDFProjekt Uchwały RP w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych , które będą finansowane z zaliczki przekazywanej z PFRON w 2021 r..pdf (429,68KB)

  5. e. w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach.

   PDFProjekt uchwały RP w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach.pdf (577,27KB)

 6. 6. Wolne wnioski i interpelacje.
 7. 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  _DOCXProtokół Nr XXI z sesji z dnia 30.11.2020r._docx (25,49KB)

 8. 8. Zakończenie sesji.